ALKOLİZM (TDK)

Alkollü içkilere hastalık derecesinde düşkün olma durumu.

Alkolizm kelimesi baş harfi A son harfi M olan bir kelime. Başında A sonunda M olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi K , dördüncü harfi O , beşinci harfi L , altıncı harfi İ , yedinci harfi Z , sekizinci harfi M . Başı A sonu M olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALKOLLÜ Nedir?


1 . Alkolden yapılmış.
2 . mecaz Sarhoş, içki içmiş (kimse).

DERE Nedir?


1 . Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu: "Bu ensiz tahta köprü altında ince dere."- E. B. Koryürek.
2 . coğrafya Bu akarsuyun yatağı.
3 . coğrafya İki dağ arasındaki uzun çukur.
4 . Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol.

DERECE Nedir?


1 . Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe: "Hukuk tahsilini Paris'te bitirmiş, birinci derece diploma almıştı."- Ö. Seyfettin.
2 . edat Denli, kadar: "Beyoğlu'nda bu derece itibar görmemişti."- E. E. Talu.
3 . fizik Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri: "Sıcakölçerin dereceleri."- .
4 . fizik Sıcaklıkölçer.
5 . kimya Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
6 . matematik Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi: "Dik açılar doksan derecedir."- .
7 . spor Başarı gösterme.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

DÜŞKÜN Nedir?


1 . Bir şeye kendini aşırı vermiş olan, çok bağlı, meraklı, tutkun: "Onlar kadar birbirine düşkün, birbirine uymuş bir çift daha ömrümde görmedim desem yeri vardır."- H. E. Adıvar.
2 . Geçim sıkıntısına düşmüş: "Eski arkadaşının düşkün bulunduğu hâlinden anlaşılıyordu."- R. H. Karay.
3 . Yoksulluk sebebiyle mutluluk ve refahını yitirmiş: "Zavallı, arabasını satmış, düşkün bir hâldeydi."- Y. K. Beyatlı.
4 . Yaşlılık, hastalık vb. sebeplerle çalışma gücünü yitirmiş.
5 . mecaz Değer ve onurunu yitirmiş.
6 . mecaz Kötü yola düşmüş, ahlaksız: "Emniyet memurları Beyoğlu'nun çalgılı bahçelerinden yüz yirmi düşkün kız derleyip toplamış."- Y. Z. Ortaç.

HASTALIK Nedir?


1 . Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı: "Hastalıktan, doktordan oldum bittim korkarım."- H. Taner.
2 . Ruh sağlığının bozulması durumu.
3 . Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk: "Filoksera, bağ hastalıklarının en korkuncudur."- .
4 . mecaz Aşırı düşkünlük, tutku: "Temizlik hastalığı."- .

İÇKİ Nedir?


1 . İçinde alkol bulunan içecek: "Masamızda ne içki ne yemiş ne meze eksildi."- B. Felek.
2 . Bu içeceği içme işi: "Arkadaş yoluna kumara, içkiye alıştım."- T. Buğra.

A K L L M O Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Alkolizm,

6 Harfli Kelimeler

Mozaik,

5 Harfli Kelimeler

Alkil, Alkol, Azoik, İkmal, İlzam, Kamil, Klima, Kolza, Lakoz, Lizol, Lokal, Lokma, Malik, Mikoz, Molla, Mozak, Olmak, Olmaz, Zalim,

4 Harfli Kelimeler

Akil, Akim, Akli, Alil, Alim, Amil, Azil, Azim, Azol, İkaz, İlam, İlla, İmal, İmla, İmza, İzam, Kail, Kaim, Kilo, Kola, Koli, Koma, Komi, Koza, Laik, Lika, Mail, Maki, Mali, Mazi, Mika, Miza, Moka, Mola, Olma, Zail, Zamk, Zoka,

3 Harfli Kelimeler

Ali, Alo, İka, İla, İlk, İma, Kal, Kam, Kaz, Kil, Kim, Kol, Kom, Koz, Lak, Lal, Lam, Laz, Lim, Lok, Mai, Mal, Mil, Oma, Zam, Zil, Zom,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Az, İl, İm, İz, Ki, La, Mi, Ok, Ol, Om,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.