ALKOLÖLÇER (TDK)


1 . Sıvılardaki alkol oranını ölçmeye yarayan cihaz, alkolmetre.
2 . İçilen alkol miktarını ölçmeye yarayan araç, alkolmetre.

Alkolölçer kelimesi baş harfi A son harfi R olan bir kelime. Başında A sonunda R olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi K , dördüncü harfi O , beşinci harfi L , altıncı harfi Ö , yedinci harfi L , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi R . Başı A sonu R olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALKOL Nedir?


1 - Glikozun mayalaşmasıyla oluşan kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, ispirto, etanol, etilalkol.
2 - Her türlü alkollü içki.

ARAÇ Nedir?


1 . Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
2 . Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta: "Dil, anlaşmayı sağlayan bir araçtır."- .
3 . Taşıt: "Taşıt araçlarına hiç binmez, yaz kış asker postalları ile kilometrelerce yolu yaya yürürdü."- H. Taner.

CİHAZ Nedir?


1 . Aygıt, alet, takım.
2 . Çeyiz.

MİKTAR Nedir?


1 . Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğalabilen durumu, nicelik.
2 . Ölçü: "Yapılan yardımın miktarı artırıldı."- .

ORAN Nedir?


1 . Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet, rasyo: "Dini, dili ne olursa olsun her insan doğup büyüdüğü, ekmeğini kazandığı toprak üstünde korkusuz, güven altında yaşadığı oranda kendini mutlu duyuyordu."- N. Cumalı.
2 . İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp.
3 . Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin.
4 . matematik İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı: "Üçün sekize oranı."- .

ÖLÇME Nedir?

Ölçmek işi.

SIVI Nedir?

Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi, likit.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

A E K L L L O R Ç Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Alkolölçer,

6 Harfli Kelimeler

Kolera, Kölçer,

5 Harfli Kelimeler

Alkol, Çaker, Çello, Çokal, Çolak, Çorak, Çökel, Çörek, Koral, Lokal, Ölçek, Ölçer,

4 Harfli Kelimeler

Akçe, Akor, Çare, Çark, Ekol, Kale, Kare, Karo, Klor, Kola, Kora, Köle, Köre, Kral, Lake, Lale, Loça, Okar, Orak, Oral, Ökçe, Örek, Roka, Röle,

3 Harfli Kelimeler

Alo, Ark, Çak, Çal, Çar, Çek, Çok, Çor, Çöl, Eko, Ela, Elk, Erk, Kaç, Kal, Kar, Kel, Ker, Koç, Kol, Kor, Kör, Lak, Lal, Lok, Lor, Lök, Ole, Ora, Öke, Örk, Rol,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Ar, Çe, Ek, El, Er, Ke, La, Le, Ok, Ol, Öç, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.