ALKALOİT (TDK)

Özellikleri ile alkalileri andıran organik madde.

Alkaloit kelimesi baş harfi A son harfi T olan bir kelime. Başında A sonunda T olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi K , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi O , yedinci harfi İ , sekizinci harfi T . Başı A sonu T olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALKALİ Nedir?

Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı.

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

ORGANİK Nedir?


1 . Organlarla ilgili, uzvi.
2 . mecaz Bir görevi yerine getirmekle yükümlü kuruluşla ilgili olan: "Ne ki organik bütünlüğü ve büyüklüğü kalmamıştı."- S. Ayverdi.
3 . mecaz Canlı, güçlü (ilişki): "Yaşadığı dünyada gerçekliklerle olan organik bağlantısını tümüyle yitirmiştir."- S. İleri.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

ÖZELLİK Nedir?

Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, spesiyalite: "Her kadının kendine göre bir özelliği oluyor."- H. Taner.

ÖZELLİKLE Nedir?

Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus: "Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış."- H. Taner.

A A K L L O T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Alkaloit,

6 Harfli Kelimeler

Alkali, Talika,

5 Harfli Kelimeler

Akait, Alkil, Alkol, Katil, Kolit, Lokal, Otlak, Takla, Talak, Talik, Talil,

4 Harfli Kelimeler

Akil, Akit, Akli, Alil, Alto, Atak, Atik, Atol, İlla, Kail, Kala, Kati, Kilo, Kola, Koli, Kota, Laik, Laka, Lala, Lata, Lika, Lota, Olta, Taka, Tali, Talk, Toka,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aka, Ala, Ali, Alo, Alt, Ata, Ati, İka, İla, İlk, İta, Kal, Kat, Kil, Kit, Kol, Kot, Lak, Lal, Lok, Lot, Tak, Tal, Tik, Tok, Tol,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, At, İl, İt, Ki, La, Ok, Ol, Ot, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.