ALKALİ (TDK)

Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı.

Alkali kelimesi baş harfi A son harfi İ olan bir kelime. Başında A sonunda İ olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi K , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi İ . Başı A sonu İ olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALKALİ Nedir?

Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı.

AMONYUM Nedir?

Amonyaklı tuzlarda maden rolü oynayan bir birleşim kökü (NH4).

GENEL Nedir?


1 . Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi: "Genel seçim. Genel tarih."- .
2 . Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan: "Genel bir sıralama yapmak gerekirse denebilir ki dünyada en iyisi mutlu, dengeli bir evliliktir."- H. Taner.
3 . Yetkisi ve sorumluluğu çok olan: "Genel başkan. Genel müdür."- .
4 . Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne): "Genel kitaplık."- .
5 . Bir genelleme sonucunda elde edilen: "Genel düşünce."- .

HİDROKSİT Nedir?

Bir maden üzerine suyun etkisiyle yani bir hidroksil grubu ile bir madenin kaynaşmasından oluşan birleşik.

META Nedir?


1 - Mal, ticaret malı.
2 - Elde bulunan varlık, sermaye.

METAL Nedir?


1 . Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde, metal.
2 . Dizgi makinelerinde satırları oluşturmak için eritilen antimon ve kurşun alaşımı.

A A K L L İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Alkali,

5 Harfli Kelimeler

Alkil,

4 Harfli Kelimeler

Akil, Akli, Alil, İlla, Kail, Kala, Laik, Laka, Lala, Lika,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Ali, İka, İla, İlk, Kal, Kil, Lak, Lal,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, İl, Ki, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.