ALKALİÖLÇER (TDK)

Alkalilerin arılık derecesini belirlemeye yarayan aygıt, °alkalimetre.

Alkaliölçer kelimesi baş harfi A son harfi R olan bir kelime. Başında A sonunda R olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi K , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi İ , yedinci harfi Ö , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi Ç , onuncu harfi E , onbirinci harfi R . Başı A sonu R olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALKALİ Nedir?

Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı.

ARILIK Nedir?


1 . Temizlik.
2 . Katışıksızlık.
3 . Günahsızlık: "Aynı anda, gözlerini ovuşturduğunu, sonra bir çocuk arılığıyla gülümsediğini gördü."- T. Yücel. arılık (II) -ğı isim Kovanların konulduğu yer, kovanlık.

AYGIT Nedir?


1 - Birçok parçadan yapılmış alet, gereç, °cihaz.
2 - Vücutta belirli bir görevin sağlanmasına yarayan organların tümü, °cihaz, °organ.
3 - Birkaç aletin uygun biçimde eklenmesinden oluşturulan ve kimi belli deneylerin yapılmasına yarayan takım.

BELİ Nedir?

Evet.

BELİRLEME Nedir?

Belirlemek işi, tayin: "Bunları kesin olarak belirlemeye çalışalım."- A. Ş. Hisar.

DERE Nedir?


1 . Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu: "Bu ensiz tahta köprü altında ince dere."- E. B. Koryürek.
2 . coğrafya Bu akarsuyun yatağı.
3 . coğrafya İki dağ arasındaki uzun çukur.
4 . Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol.

DERECE Nedir?


1 . Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe: "Hukuk tahsilini Paris'te bitirmiş, birinci derece diploma almıştı."- Ö. Seyfettin.
2 . edat Denli, kadar: "Beyoğlu'nda bu derece itibar görmemişti."- E. E. Talu.
3 . fizik Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri: "Sıcakölçerin dereceleri."- .
4 . fizik Sıcaklıkölçer.
5 . kimya Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
6 . matematik Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi: "Dik açılar doksan derecedir."- .
7 . spor Başarı gösterme.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

A A E K L L L R Ç Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Alkalölçer,

7 Harfli Kelimeler

Kraliçe, Lalelik, Ölçekli,

6 Harfli Kelimeler

Akçeli, Alkali, Çalkar, Kareli, Kölçer, Köleli, Laleli, Ökçeli,

5 Harfli Kelimeler

Alçak, Alkil, Arkaç, Çakal, Çakar, Çaker, Çakra, Çalak, Çalar, Çarka, Çelik, Çilek, Çökel, Çörek, Ellik, Erika, Erkli, Erlik, İçrek, İlkel, Kaçar, Kalça, Kelli, Kiler, Kireç, Kraça, Laçka, Likör, Ölçek, Ölçer, Ralli,

4 Harfli Kelimeler

Açar, Aile, Akaç, Akar, Akça, Akçe, Akil, Akli, Alil, Araç, Arak, Arka, Çare, Çark, Çeki, Çeri, Çile, Ekli, Elçi, Elik, Elli, Erik, Eril, İare, İçel, İçre, İlaç, İlçe, İlke, İlla, İlle, Kaça, Kail, Kala, Kale, Kara, Kare, Kari, Keçi, Kile,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Ali, Ara, Ari, Ark, Çak, Çal, Çar, Çek, Çil, Çir, Çöl, Ela, Elk, Erk, İka, İla, İle, İlk, Kaç, Kal, Kar, Kel, Ker, Kil, Kir, Kör, Lak, Lal, Lir, Lök, Öke, Örk,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Ar, Çe, Ek, El, Er, İç, İl, Ke, Ki, La, Le, Öç, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.