ALKALÖLÇER (TDK)

Alkalilerin saflık derecesini belirtmeye yarayan cihaz, alkalimetre.

Alkalölçer kelimesi baş harfi A son harfi R olan bir kelime. Başında A sonunda R olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi K , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi Ö , yedinci harfi L , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi R . Başı A sonu R olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALKALİ Nedir?

Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı.

ALKALİMETRE Nedir?

Alkalölçer.

BELİ Nedir?

Evet.

BELİRTME Nedir?

Belirli kılma, görüş bildirme, tasrih: "Gördüğüm aksaklıklar varsa belirtmemi istediler."- H. Taner.

CİHAZ Nedir?


1 . Aygıt, alet, takım.
2 . Çeyiz.

DERE Nedir?


1 . Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu: "Bu ensiz tahta köprü altında ince dere."- E. B. Koryürek.
2 . coğrafya Bu akarsuyun yatağı.
3 . coğrafya İki dağ arasındaki uzun çukur.
4 . Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol.

DERECE Nedir?


1 . Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe: "Hukuk tahsilini Paris'te bitirmiş, birinci derece diploma almıştı."- Ö. Seyfettin.
2 . edat Denli, kadar: "Beyoğlu'nda bu derece itibar görmemişti."- E. E. Talu.
3 . fizik Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri: "Sıcakölçerin dereceleri."- .
4 . fizik Sıcaklıkölçer.
5 . kimya Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
6 . matematik Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi: "Dik açılar doksan derecedir."- .
7 . spor Başarı gösterme.

SAFLIK Nedir?


1 . Saf olma durumu, temizlik, arılık, safiyet: "Yıldız bir çocuk saflığı ile gülümsedi."- A. Gündüz.
2 . mecaz Kolayca aldatılabilme durumu: "Gayet basit bir hile ile saflığımdan istifade ederek işi başardı."- R. N. Güntekin.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

A A E K L L L R Ç Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Alkalölçer,

6 Harfli Kelimeler

Çalkar, Kölçer,

5 Harfli Kelimeler

Alçak, Arkaç, Çakal, Çakar, Çaker, Çakra, Çalak, Çalar, Çarka, Çökel, Çörek, Kaçar, Kalça, Kraça, Laçka, Ölçek, Ölçer,

4 Harfli Kelimeler

Açar, Akaç, Akar, Akça, Akçe, Araç, Arak, Arka, Çare, Çark, Kaça, Kala, Kale, Kara, Kare, Köle, Köre, Kral, Laka, Lake, Lala, Lale, Ökçe, Örek, Röle,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Ara, Ark, Çak, Çal, Çar, Çek, Çöl, Ela, Elk, Erk, Kaç, Kal, Kar, Kel, Ker, Kör, Lak, Lal, Lök, Öke, Örk,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Ar, Çe, Ek, El, Er, Ke, La, Le, Öç, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.