ALKIŞLANMAK (TDK)

Alkışlama işine konu olmak: "Hususi numaraları ile tutuluyor, beğeniliyor, alkışlanıyordu."- O. C. Kaygılı.

Alkışlanmak kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi K , dördüncü harfi I , beşinci harfi Ş , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı A sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALKIŞ Nedir?

Bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpma, alkışlama, kargış karşıtı.

ALKIŞLAMA Nedir?

Alkışlamak işi.

BEĞENİ Nedir?


1 . Güzel veya çirkin yargısını verdiren duygu, zevk: "Çoğu kadınların beğenisi kendi kişisel alanlarının dışına pek taşmaz."- H. Taner.
2 . Güzeli çirkinden ayırma yetisi, zevk, gusto: "Kendine özgü bir beğenisi var bu konuda."- N. Cumalı.

BEĞENİLİ Nedir?

Beğenisi olan.

KAYGI Nedir?

Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa: "Korku ve kaygıyla vücudunu dinledi."- A. İlhan.

KAYGILI Nedir?

Kaygısı olan, üzüntülü: "Kadın kaygılı bir sesle bağırdı."- H. E. Adıvar.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

NUMARA Nedir?


1 . Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam: "Tüm duyularım uyanık olarak trenimin rengini ve numarasını bulmaya çalışırdım."- N. Eray.
2 . Ölçü: "Ayakkabısının numarasını gizliyor."- .
3 . Benzer şeyleri ayırt etmek için her birinin üzerine işaret olarak yazılan sayı.
4 . Öğrenciye verilen not: "Ben ki coğrafya derslerinde daima tam numara almış bir zabitim."- R. N. Güntekin.
5 . Okullarda öğrencileri birbirinden ayırt etmek için her birine verilen sayı.
6 . mecaz Eğlendirici oyunlardan her biri: "Bu numaralar da olmasa yazlık bahçelerin tadı olmayacak."- B. Felek.
7 . argo Hile, düzen, dalavere, yalan: "İlkin bütün bunların bir emperyalizm numarası olduğunu söyleyerek kesin bir karşı tavır koydu."- M. Mungan.

TUTU Nedir?

Bir borcun ödeneceğine teminat olarak ödenince geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, rehin, ipotek.

TUTULU Nedir?


1 . Tutulmuş: "Bizim takımda bütün yerler evvelden tutulu idi."- H. Taner.
2 . ticaret Tutu olarak alınmış, ipotekli.

A A A I K K L L M N Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Alkışlanmak, Kalınlaşmak,

10 Harfli Kelimeler

Akıllanmak, Alıklaşmak, Alkışlamak, Alkışlanma, Anıklaşmak, Anlamaklık, Anlaşılmak, Kalınlaşma, Kaşıklanma, Nakışlamak,

9 Harfli Kelimeler

Akıllanma, Alıklaşma, Alkışlama, Anıklamak, Anıklaşma, Anılaşmak, Anlaşılma, Anlaşmalı, Aşılanmak, Kaşıklama, Kıllanmak, Kınalamak, Nakışlama,

8 Harfli Kelimeler

Aklanmak, Aklaşmak, Akşamlık, Allanmak, Allaşmak, Anıklama, Anılaşma, Anlaşmak, Aşılamak, Aşılanma, Kalınmak, Kalkınma, Kalkışma, Kanamalı, Kanlamak, Kaşanmak, Kaşınmak, Kaşlamak, Kıllanma, Kınalama, Kınlamak, Kışlamak, Laklamak, Nallamak, Şaklamak, Şamanlık,

7 Harfli Kelimeler

Akışkan, Akışmak, Akkışla, Aklamak, Aklanma, Aklaşma, Alakalı, Alınmak, Alışkan, Alışmak, Allamak, Allanma, Allaşma, Almanak, Almaşık, Almaşlı, Anılmak, Anlaklı, Anlamak, Anlamlı, Anlaşık, Anlaşma, Anmalık, Aşamalı, Aşılama, Aşılmak, Aşınmak, Iklamak, Kakılma, Kakışma, Kakmalı, Kalınma, Kalmalı, Kanamak, Kanıkma, Kanlama, Kaşanma, Kaşımak, Kaşınma, Kaşlama,

6 Harfli Kelimeler

Akışma, Aklama, Alaşım, Alınma, Alışma, Allama, Amalık, Analık, Anamal, Anılma, Anlama, Aşılma, Aşınma, Iklama, Kakıma, Kalkan, Kalkış, Kalkma, Kalmak, Kamalı, Kanama, Kanmak, Kaşıma, Kılmak, Kınama, Kışlak, Laakal, Laklak, Maaşlı, Manalı, Maşala, Maşalı, Nakkaş, Şakıma, Şallak, Şamalı,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Aklan, Aklık, Akmak, Akman, Akşam, Akşın, Alaka, Alkan, Alkım, Alkış, Allık, Almak, Alman, Almaş, Analı, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Aşama, Aşkın, Aşlık, Aşmak, Kakım, Kakış, Kakma, Kalak, Kalan, Kalık, Kalım, Kalın, Kalış, Kalma, Kaman, Kamış, Kanal, Kanık, Kanış, Kanka,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akıl, Akım, Akın, Akış, Aklı, Akma, Alan, Alık, Alım, Alın, Alış, Allı, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anık, Anka, Anma, Aşık, Aşım, Aşma, Kaka, Kala, Kama, Kana, Kanı, Kına, Klan, Laka, Lala, Lama, Maaş, Mala, Mana, Maşa, Naaş, Şaka,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Ama, Ana, Anı, Aşı, Aşk, Kak, Kal, Kam, Kan, Kaş, Kıl, Kın, Kış, Lak, Lal, Lam, Lan, Mal, Maş, Nal, Nam, Şak, Şal, Şan, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Aş, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.