ALKIŞÇI (TDK)


1 . Alkışlayan kimse.
2 . mecaz Şakşakçı, dalkavuk, yüze gülücü, yağcı kimse: "Bu işe başlarken dört yanını çevirmiş olan alkışçılar, sanki ortadan çekilmişti."- M. Ş. Esendal.

Alkışçı kelimesi baş harfi A son harfi I olan bir kelime. Başında A sonunda I olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi K , dördüncü harfi I , beşinci harfi Ş , altıncı harfi Ç , yedinci harfi I . Başı A sonu I olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALKIŞ Nedir?

Bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpma, alkışlama, kargış karşıtı.

ALKIŞÇI Nedir?


1 . Alkışlayan kimse.
2 . mecaz Şakşakçı, dalkavuk, yüze gülücü, yağcı kimse: "Bu işe başlarken dört yanını çevirmiş olan alkışçılar, sanki ortadan çekilmişti."- M. Ş. Esendal.

ÇEKİ Nedir?


1 . Tartı.
2 . 225,97
8 kg olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan ağırlık ölçü birimi.
3 . mecaz Üzüntü, sıkıntı.
4 . halk ağzında Kadınların başlarına bağladıkları örtü.

DALKAVUK Nedir?


1 . Kendisine çıkar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse, şaklaban, huluskâr, yağcı, yalaka, yağdanlık, yalpak, kemik yalayıcı: "Bunları yaparken hiçbir zaman kendini dalkavuk vaziyetine düşürmez."- R. N. Güntekin.
2 . tarih Saraylarda devlet büyüklerini nükteli sözlerle eğlendiren kimse.

DÖRT Nedir?


1 . Dört sayısının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 4, IV rakamlarının adı.
3 . sıfat Üçten bir artık.

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ORTA Nedir?


1 . Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre: "Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası."- .
3 . Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler."- Ö. Seyfettin.
4 . Ne uzun ne kısa, midi.
5 . Ne büyük ne küçük, midi.
6 . İyi ile kötü arasındaki durum.
7 . Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece: "Orta ile geçti."- .
8 . Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri.
9 . sıfat Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
10 . sıfat Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan: "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu."- R. H. Karay. 1
1 . sıfat İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. 1
2 . fizik Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. 1
3 . matematik Orantı. 1
4 . spor Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş: "Aut çizgisinden nefis bir orta..."- H. Taner. 1
5 . tarih Yeniçeri Ocağında tabur.

ORTADA Nedir?


1 . Sonucu belli olmayan (karşılaşma).
2 . zarf Topluluk içinde, arasında.
3 . zarf Görünür yerde, göz önünde: "Moralinin, inadının, zaman zaman da aşırı ataklığının nedeni ortadadır."- H. Taner.

SANKİ Nedir?


1 . Farz edelim ki, güya.
2 . Soru cümlelerinde belirtilen konuya ilgiyi çekmek veya uyarıda bulunmak için kullanılan bir söz: "Ne olur sanki, sen de gelsen?"- .
3 . Sözüm ona, sözde: "Hatta görünmez bir delikten biri sanki bakıyor."- R. H. Karay.

ŞAKŞAK Nedir?

Çoğunlukla hokkabazların kullandıkları, hafifçe vurulduğunda hızla vurulmuş gibi "şak" diye ses çıkaran tahta maşa.

ŞAKŞAKÇI Nedir?


1 . Özellikle tiyatroda oyunu alkışlamak için parayla tutulan kimse.
2 . mecaz Bir kimseyi veya onun yaptığı her şeyi doğru bularak öven ve başkalarına da kabul ettirmeye çalışan kimse, alkışçı, huluskâr, zilli bebek.

YAĞCI Nedir?


1 . Yağ çıkaran veya satan kimse.
2 . Makineleri yağlayan kimse.
3 . argo Dalkavuk.

A I I K L Ç Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Alkışçı, Aşçılık, Çakılış,

6 Harfli Kelimeler

Açılış, Açkılı, Akışlı, Alışık, Alışkı, Aşıklı, Çakılı, Ilıkça, Işılak,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Alkış, Aşılı, Aşlık, Çakıl, Çakış, Çalık, Çalış, Çalkı, Çıkış, Kaçış, Kaçlı, Kalıç, Kalış, Kaşlı, Kılıç, Kılış, Kışla, Lakçı,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açış, Açkı, Akıl, Akış, Aklı, Alçı, Alıç, Alık, Alış, Aşçı, Aşık, Çakı, Çalı, Çıkı, Ilık, Işık, Işıl, Işkı, Kaçı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Aşı, Aşk, Çak, Çal, Kaç, Kal, Kaş, Kıç, Kıl, Kış, Lak, Şak, Şal, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Aş, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.