ALİMALLAH (TDK)

Söylenen bir sözün doğruluğuna inandırmak için "en iyisini Allah bilir" anlamında kullanılan bir söz.

Alimallah kelimesi baş harfi A son harfi H olan bir kelime. Başında A sonunda H olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi H . Başı A sonu H olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALLAH Nedir?

Herhangi bir işte başarılı olmuş, en üst dereceye ulaşmış kimse: "Amerika'da kaçakçılığın allahları vardır."- T. Buğra.

ANLAM Nedir?


1 . Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
2 . mantık Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİR Nedir?

"Anlar, sayar, yapar" anlamları ile adlarla birleşerek birleşik sıfat kuran bir söz: "İyilikbilir."- .

DOĞRU Nedir?


1 . Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı.
2 . Gerçek, yalan olmayan: "Doğru haber."- .
3 . Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun: "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur."- A. Gündüz.
4 . isim Gerçek, hakikat: "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz."- N. Ataç.
5 . isim, matematik İki nokta arasındaki en kısa çizgi: "İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir."- .
6 . zarf Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde: "Çocuk doğru okudu."- .
7 . zarf Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca.
8 . zarf Yakın, yakınlarında: "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu."- F. R. Atay.
9 . edat Karşı yönünce: "Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
10 . mecaz Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

DOĞRULU Nedir?

Bir doğru boyunca olan, müstakim: "Doğrulu hareket."- .

İNANDIRMAK Nedir?

İnanmasını sağlamak: "Hepsini inandırabiliyordu buna; çünkü hepsi de buna inanmak için can atıyordu."- T. Buğra.

İYİSİ Nedir?

en doğru olanı.

A A A H L L L M İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Alimallah,

6 Harfli Kelimeler

Ahlama, Allama,

5 Harfli Kelimeler

Ahali, Allah, Halim, Hamal, Hamil, Hamla, Hilal, İhlal, İhmal, İlham, Mahal,

4 Harfli Kelimeler

Alil, Alim, Alma, Amal, Amil, Hail, Hala, Hali, Hami, İham, İlah, İlam, İlla, İmal, İmha, İmla, Lala, Lama, Mail, Mala, Mali,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Ahi, Ala, Ali, Ama, Hal, Ham, İla, İma, Lal, Lam, Lim, Mai, Mal, Mil,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Al, Am, Ha, İl, İm, La, Mi,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.