ALİCENGİZ (TDK)

Kurnazca ve haince düzen anlamında kullanılan "alicengiz oyunu" deyiminde geçer.

Alicengiz kelimesi baş harfi A son harfi Z olan bir kelime. Başında A sonunda Z olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi C , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi G , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi Z . Başı A sonu Z olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAM Nedir?


1 . Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
2 . mantık Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

DEYİ Nedir?


1 . Dil, söz, işaret, mimik vb. anlatım araçlarının bütünü, logos.
2 . felsefe Hristiyan felsefesinde Tanrı kelamını insanlara ulaştıran oğul, logos.

DEYİM Nedir?

Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tabir: "Bence ziyan olmuş, eski deyimiyle heder olmuş bir değerdir."- H. Taner.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

GEÇE Nedir?

(Herhangi bir saat başını) Geçerek, geçerken.

GEÇER Nedir?


1 . Yürürlükte bulunan, geçerliği olan, kullanılan: "Geçer para."- .
2 . Beğenilen, makbul, mergup.
3 . Geçme özelliği olan.
4 . isim Geçer not: "Türkçe dersinden geçer almışım."- .

HAİNCE Nedir?


1 . Kötü niyetli: "Bürokrasinin haince kazıklarından birini yemiş olduğu hâlde böyle konuşabiliyordu."- R. Erduran.
2 . zarf (ha:i'nce) Hain bir biçimde, haincesine: "Karısına haince davranıyor."- .

KURNAZCA Nedir?


1 . Kurnaza yakışır: "Bizi aldatmak için onlar bu yolu tutmayı pek kurnazca bir şey zannetmişlerdir."- H. C. Yalçın.
2 . zarf (kurna'zca) Kurnaz bir biçimde, kandırarak, aldatarak, kurnazcasına.

OYUN Nedir?


1 . Vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence: "Tenis, tavla, dama, çelik çomak, bale oyundur."- .
2 . Kumar: "Bazıları oyun başından kalkar kalkmaz her şeyi unuturlar."- P. Safa.
3 . Şaşkınlık uyandırıcı hüner: "Hokkabazın oyunu. Cambazın oyunu."- .
4 . Tiyatro veya sinemada sanatçının rolünü yorumlama biçimi.
5 . Müzik eşliğinde yapılan hareketlerin bütünü: "Zeybek oyunu."- . "Büyük annem yeni dansları eski kabakçı Arapların oyunu kadar bile güzel bulmuyor."- H. E. Adıvar.
6 . Seslendirilmek veya sahnede oynanmak için hazırlanmış eser, temsil, piyes.
7 . Bedence ve kafaca yetenekleri geliştirmek amacıyla yapılan, çevikliğe dayanan her türlü yarışma: "Olimpiyat oyunları. Akdeniz oyunları."- .
8 . spor Güreşte rakibini yenmek için yapılan türlü biçimlerde şaşırtıcı hareket.
9 . spor Teniste, tavlada taraflardan birinin belirli sayı kazanmasıyla elde edilen sonuç.
10 . mecaz Hile, düzen, desise, entrika: "Atatürk hiçbir zaman onların oyununa kanmış değildir."- H. Taner.

A C E G L N Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Gizlice,

6 Harfli Kelimeler

Acilen, Ezgili, Gezici, Gineli,

5 Harfli Kelimeler

Aleni, Alize, Caize, Cezai, Cinai, Cinli, Elgin, Ezani, Ezgin, Ezici, Gaile, Galiz, Gazel, Gelin, Geniz, Gizil, Gizli, İncil, İnzal, İzale, Nazil, Nicel, Zenci,

4 Harfli Kelimeler

Acil, Aciz, Agel, Aile, Azil, Caiz, Cali, Cani, Celi, Ceza, Cila, Ecza, Elan, Elci, Enli, Ezan, Ezgi, Gale, Gali, Gani, Gazi, Gezi, Gine, İane, İcaz, İlan, İlca, İlga, İlgi, İnal, İnce, İnci, İzan, İzci, İzin, Lain, Lice, Liga, Nail, Nale,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Alg, Ali, Ani, Can, Caz, Cin, Ela, Eza, Gaz, Gen, Gez, Giz, İla, İle, İni, Lan, Laz, Lig, Nal, Naz, Zan, Zen, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, Az, Ce, El, En, Ge, İl, İn, İz, La, Le, Ne, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.