ALİCENAP (TDK)


1 - Bağışlayıcı, yüksek gönüllü, yüce gönüllü, °cömert.
2 - Onurlu, şerefli.

Alicenap kelimesi baş harfi A son harfi P olan bir kelime. Başında A sonunda P olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi C , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi A , sekizinci harfi P . Başı A sonu P olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞI Nedir?

Büyü.

BAĞIŞ Nedir?

Bağışlanan şey, yardım, hibe, teberru.

BAĞIŞLAYICI Nedir?

Bağışlayan (kimse).

GÖNÜL Nedir?


1 - Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi yürekte varsayılan duygu kaynağı.
2 - İstek, °arzu.
3 - Aşk.

GÖNÜLLÜ Nedir?


1 . Bir işi yapmayı hiçbir yükümlülüğü yokken isteyerek üstlenen: "Yabancı dil bildiği için de Kore'ye gönüllü olarak göndermeye kalkmışlardı."- Ç. Altan.
2 . Çok istekli: "Henüz nizamiye ve gönüllü taburların neferleri dağılmamıştı."- Ö. Seyfettin.
3 . isim Seven kimse veya sevgili.

ONUR Nedir?


1 . İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, şeref, öz saygı, haysiyet, izzetinefis.
2 . Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, şeref, itibar: "Çokbilmiş görünmek, onuruna toz kondurmak istemez."- T. Buğra.

ONURLU Nedir?

Onuru olan veya onurunu üstün tutan, şerefli, gururlu: "Hint kızları onun için şaşılacak derecede mahcup, çekingen ve onurludur."- H. Taner.

ŞEREF Nedir?


1 . Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur: "İnsanın şerefi. Yurdun şerefi."- .
2 . Erdem, gözü peklik ve yetenekle kazanılmış iyi şöhret: "Kolay şöhret, güç sanatın şerefini daima kıskanmıştır."- F. R. Atay.

ŞEREFLİ Nedir?


1 . Onurlu.
2 . Onur veren, şeref veren: "O kadar tatlı ve şerefli hatıralarla dolu olan Çankaya..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Şenlikli: "Şerefli yer."- .

YÜCE Nedir?

Yüksek, büyük, ulu, ulvi: "Yüce duygular, derin düşünceler ona göre değildir."- S. Taşer.

YÜKSEK Nedir?


1 . Yukarıda, üst tarafta olan yer: "Yüksekten avluya açılmış iki pencereden aydınlık alıyordu."- M. Ş. Esendal.
2 . sıfat Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan, alçak karşıtı: "... mekik dokuduğu yüksek bez tezgâhından kalktı."- Ö. Seyfettin.
3 . sıfat Belirli bir yere göre daha yukarıda bulunan: "İri kanatları ile bir kaşıkçı kuşu çok yükseklerde tur atıyor."- H. Taner.
4 . sıfat Güçlü, etkili, şiddetli: "Yüksek basınç. Yüksek gerilim."- .
5 . sıfat Derece veya makamı bakımından üstün: "Yüksek kurul."- .
6 . sıfat Normal değerlerin üstünde olan, çok: "Türk milletinin karakteri yüksektir."- Atatürk.
7 . sıfat, mecaz Erdemli, faziletli: "Yüksek duygu."- .
8 . sıfat, mecaz Toplum içinde para, ün vb. bakımından üstünlüğü olan: "Yüksek sosyete."- .
9 . zarf Büyük para ile: "Yüksek oynamak."- .

A A C E L N P İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Alicenap,

6 Harfli Kelimeler

Acilen, Lapina,

5 Harfli Kelimeler

Aleni, Calip, Canip, Cenap, Necip, Nicel, Nipel, Palan, Panel, Pelin, Pinel,

4 Harfli Kelimeler

Acep, Acil, Aile, Alan, Anal, Anca, Apel, Cali, Cana, Cani, Celi, Celp, Cila, Elan, Elci, Enli, İane, İcap, İlan, İlca, İnal, İnce, Lain, Lapa, Lice, Nail, Naip, Nale, Neci, Nice, Pala, Pena, Peni, Plan,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Ala, Ali, Alp, Ana, Ani, Can, Cep, Cin, Cip, Ela, İla, İle, Lan, Lap, Lep, Nal, Pal, Pil,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, Ce, El, En, İl, İn, İp, La, Le, Ne, Pe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.