ALGILAYICI (TDK)


1 . Algı yetkisi olan (kimse).
2 . isim Dedektör.

Algılayıcı kelimesi baş harfi A son harfi I olan bir kelime. Başında A sonunda I olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi G , dördüncü harfi I , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi Y , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi I . Başı A sonu I olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALGI Nedir?


1 . Kazanç, alacak.
2 . Rüşvet.
3 . ekonomi Vergi.

DEDE Nedir?


1 . Torunu olan erkek, büyük baba, büyük peder: "Dedenin kabri yanında bir çukur kazılmış."- Y. Z. Ortaç.
2 . Büyük babadan başlayarak geriye doğru atalardan her biri.
3 . Mevlevi tarikatında çile doldurmuş olan dervişlere verilen unvan.
4 . ünlem, teklifsiz konuşmada Yaşlı erkeklere söylenen bir seslenme sözü.

DEDEKTÖR Nedir?

Gaz, mayın, radyoaktif mineral, manyetik dalga vb.ni bulmaya, tanımaya yarayan cihaz, algılayıcı.

İSİM Nedir?


1 - Ad.
2 - Kişi, insan.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

YETKİ Nedir?

Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salahiyet, mezuniyet: "Büyük Millet Meclisi Başkumandanlık yetkilerini Mustafa Kemal Paşa'ya devretmişti."- T. Buğra.

A A C G I I I L L Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Algılayıcı,

6 Harfli Kelimeler

Alaycı, Alaylı,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Alıcı, Ayıcı, Ilıca, Yılgı,

4 Harfli Kelimeler

Alay, Algı, Allı, Ayal, Ayla, Aylı, Gacı, Gala, Lala, Yalı,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ala, Alg, Aya, Ayı, Lal, Yal, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Al, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.