ALFENİT (TDK)

İçinde bakır, çinko, nikel bulunan ve çatal bıçak takımı yapımında kullanılan gümüşlü bir alaşım.

Alfenit kelimesi baş harfi A son harfi T olan bir kelime. Başında A sonunda T olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi F , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi İ , yedinci harfi T . Başı A sonu T olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAŞIM Nedir?

Bir metalin belli oranlarda bir veya birkaç metalle ergimesiyle oluşan yeni metal, halita.

BIÇAK Nedir?


1 . Bir sap ve çelik bölümden oluşan kesici araç: "Ekmek bıçağı. Sebze bıçağı."- .
2 . Çeşitli kesme işlerinde kullanılan keskin ağızlı araç: "Basımevi bıçağı."- .

ÇATAL Nedir?


1 . İki veya daha çok kola ayrılan değnek.
2 . Yol, ağaç gibi kollara ayrılan şeylerin ayrılma yeri.
3 . Dallı olan şeylerin her kolu.
4 . Yemek yerken kullanılan iki, üç veya dört uzun dişli çoğunlukla metal araç: "Çatalı elinden düştü, ağzı açık kaldı."- P. Safa.
5 . Dirgen.
6 . Bir tür olta iğnesi.
7 . sıfat Ucu kollara ayrılmış: "Çatal yol."- .
8 . sıfat İki taraflı: "Çatal anahtar."- . "Evlerinin önü çatal pınarlar / İçerler suyunu beni anarlar."- Halk türküsü.
9 . sıfat İki anlamlı, iki türlü anlaşılabilir: "Çatal söz."- .

ÇİNKO Nedir?


1 . Atom numarası 30, atom ağırlığı 65,37, mavimsi beyaz renkte olan sert bir element, tutya (simgesi Zn).
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Odamız yaz günleri çinko damın altında yanar durur."- O. V. Kanık. çinko (II) isim (çi'nko) İtalyanca cinque
1 . Tombala oyununda kartın bir veya iki sırasını doldurma: "Tombalada hem birinci hem de ikinci çinkoyu o yaptı."- .
2 . ünlem Tombala oyununda kartın bir veya iki sırasını ilk olarak doldurduğunda kazandığını bildiren ve açıkça söylenen söz.

GÜMÜŞLÜ Nedir?

Gümüşü olan, gümüşle kaplanmış veya süslenmiş olan.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

NİKEL Nedir?

Atom numarası 28, atom ağırlığı 58,71, yoğunluğu 8,
9 olan, gümüş parlaklığında, demir sertliğinde, kolay işlenebilen ve kolayca tel durumuna getirilebilen bir element (simgesi Ni).

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPIM Nedir?


1 . Yapma işi, inşa, imal, konstrüksiyon.
2 . Ham maddeyi el veya makine ile işleyerek mal üretme, imal.
3 . biyoloji Özümleme.
4 . sinema, TV (***) Bir filmin çevrilmesi veya bir radyo, televizyon programının hazırlanması için gerekli çalışmaların tümü ve bu çalışmaların ürünü, prodüksiyon.

A E F L N T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Alfenit,

6 Harfli Kelimeler

Eflani, Latife, Nafile, Taneli, Telafi, Telfin,

5 Harfli Kelimeler

Aleni, Atfen, Etfal, Fanti, Filan, Filet, Final, Fitne, İtlaf, Lanet, Latif, Latin, Lenfa, Linet, Nefti, Nitel, Teali, Telif, Telin,

4 Harfli Kelimeler

Afet, Aile, Alet, Anif, Atel, Elan, Elif, Elit, Elti, Enli, Etil, Etli, Fail, Fani, Fena, Fent, File, Flit, İane, İfna, İfta, İlan, İnal, İnat, İtfa, Lain, Lenf, Liet, Lift, Nafi, Naif, Nail, Nale, Neft, Nite, Tali, Tane, Tein, Tela,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Aft, Ait, Ali, Alt, Ani, Ant, Ate, Ati, Ela, Eti, Fal, Fan, Fel, Fen, Fil, Fin, Fit, İfa, İla, İle, İta, Laf, Lan, Lef, Lif, Nal, Net, Tal, Tan, Tef, Tel, Ten, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Af, Al, An, At, El, En, Et, Fa, Fe, İl, İn, İt, La, Le, Ne, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.