ALFABETİK (TDK)

Alfabe sırasına göre dizilmiş, abecesel.

Alfabetik kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi F , dördüncü harfi A , beşinci harfi B , altıncı harfi E , yedinci harfi T , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı A sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ABECE Nedir?


1 . Alfabe.
2 . mecaz Başlangıç, ilk dönem: "Duygularının bilmecesini filan çözmüş değildir. O duyguların abecesinde takılıp kalmıştır."- S. İleri.

ABECESEL Nedir?

Alfabetik.

ALFABE Nedir?


1 . Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harfin bütünü, abece: "Alfabe dönüşümü halkın okumayı kolay sökmesi içindi."- N. Cumalı.
2 . Bir dilin harflerini tanıtarak okuma öğrenmeyi sağlayan kitap.
3 . mecaz Bir işin başlangıcı: "Tiyatro alfabesinin ilk harfinin disiplin olduğunu ilk öğreten odur."- H. Taner.

DİZİ Nedir?


1 . Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra: "İki dizi inci."- .
2 . Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri: "İşte bütün eserlerini bir araya toplayacak olan bu dizinin başına yazılacak ön söz."- A. Ş. Hisar.
3 . Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra: "Bir dizi olay. Olaylar dizisi."- .
4 . dil bilgisi Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma.
5 . askerlik Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler.
6 . matematik Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı.
7 . müzik Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü.
8 . sinema, TV (***) Dizi film.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

A A B E F K L T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Alfabetik,

7 Harfli Kelimeler

Ablatif, Bakalit, Tekalif,

6 Harfli Kelimeler

Alfabe, Biftek, Elifba, Flebit, Kabile, Kafile, Kalite, Katibe, Kitabe, Latife, Tabela, Talika, Tekila, Teklif, Telafi, Telaki,

5 Harfli Kelimeler

Ablak, Afaki, Akabe, Akait, Aktif, Bakla, Balat, Balet, Balta, Batak, Batik, Belik, Belit, Belki, Betik, Bilek, Bilet, Bitek, Eflak, Etfal, Etlik, Fakat, Filet, İbate, İkbal, İtlaf, Kabil, Kalfa, Katil, Kefal, Kefil, Ketal, Kitle, Latif, Tabak, Tabla, Takla, Talak, Talik, Teali,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abla, Abli, Afak, Afal, Afat, Afet, Aile, Akil, Akit, Akli, Alet, Alfa, Atak, Atel, Atik, Baki, Bala, Bale, Bati, Beka, Bela, Beli, Beta, Beti, Biat, Bile, Ebat, Ekli, Ekti, Elif, Elik, Elit, Elti, Etik, Etil, Etki, Etli, Faal, Fabl,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abe, Abi, Afi, Aft, Ait, Aka, Ala, Ali, Alt, Ata, Ate, Ati, Bak, Bal, Bat, Bek, Bel, Bet, Bit, Ela, Elk, Eti, Fak, Fal, Fek, Fel, Fil, Fit, İfa, İka, İla, İle, İlk, İta, Kal, Kat, Kel, Ket, Kil,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Af, Ak, Al, At, Be, Ek, El, Et, Fa, Fe, İl, İt, Ke, Ki, La, Le, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.