ALEYKÜMSELAM (TDK)

Arapça selamünaleyküm biçimindeki selamlama sözüne verilen "esenlik, selamet sizin de üzerinize olsun" anlamındaki karşılık.

Aleykümselam kelimesi baş harfi A son harfi M olan bir kelime. Başında A sonunda M olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi E , dördüncü harfi Y , beşinci harfi K , altıncı harfi Ü , yedinci harfi M , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi L , onbirinci harfi A , onikinci harfi M . Başı A sonu M olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAM Nedir?


1 . Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
2 . mantık Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

ARAPÇA Nedir?


1 . Sami dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil, Arabi.
2 . sıfat Bu dille yazılmış olan: "Pazartesi, perşembe geceleri yatağında gizli gizli Arapça dua okurdu."- A. Gündüz.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KARŞILIK Nedir?


1 . Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele: "Haykırışlarına etraftan karşılık gelmiyordu."- H. R. Gürpınar.
2 . Bir dildeki bir sözü başka bir dilde aynı anlamda karşılayan söz.
3 . Cevap, yanıt.
4 . Bir şey alınırken karşı tarafa verilen başka şey, bedel: "Bir buçuk aylığının karşılığı olan üç yüz lira hatırı sayılır bir para idi."- R. H. Karay.
5 . Bir iş için ayrılmış para, ödenek, tahsisat.

OLSUN Nedir?

anımsanan her şey.

SELAM Nedir?

Bir kimseyle karşılaşıldığında, birinin yanına gidildiğinde veya yanından uzaklaşıldığında kendisine söz ve işaretle bir nezaket gösterisi yapma, esenleme, merhaba.

SELAMLAMA Nedir?

Selamlamak işi, selam verme: "Asker selamlama gibi törenlerde ona kılavuzluk eder."- F. R. Atay.

SELAMÜNALEYKÜM Nedir?

"Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun" anlamında bir esenleme sözü.

ÜZERİ Nedir?


1 . Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı: "Bunların üzerinden ustalıkla atlayarak gemiye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
2 . Varlık, kimlik: "Bu sözler, Mebrure'nin üzerinde derin ve kuvvetli bir tesir bıraktı."- P. Safa.
3 . Bir şeyin görülen yanı, yüzü.
4 . Bir şeyin dış yüzü, yüzey.
5 . Giysi.
6 . Vücut, beden: "Gece sıcak olduğu için üzerine yalnız ince bir pike örtü örttük."- R. N. Güntekin.
7 . Artan, geriye kalan bölüm: "Alışverişin üzeri."- .
8 . Bazı tamlamalarda zaman bildiren bir söz: "Sonra yine böyle durgun, yine sıcak, öğle üzerleri vardır, herkesin uykuya vardığı, araba seslerinin kesildiği, sokakların tenhalaştığı bomboş, çıplak öğle üzerleri."- R. H. Karay.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

A A E E K L L M M S Y Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Aleykümselam,

9 Harfli Kelimeler

Aksülamel,

8 Harfli Kelimeler

Mükaleme, Müsellem, Yükselme,

7 Harfli Kelimeler

Kamelya, Külleme, Mamelek, Ülkesel, Yükleme,

6 Harfli Kelimeler

Allame, Leylak, Leylek, Makale, Maslak, Mesame, Mesela, Meslek, Salmak, Saykal, Saymak, Seklem, Sülale, Yasmak, Yelmek, Yüklem,

5 Harfli Kelimeler

Aksam, Allem, Almak, Amele, Asmak, Aylak, Aymak, Eklem, Elmas, Elmek, Emaye, Emlak, Emmek, Emsal, Esame, Eslek, Esmek, Eylem, Eylül, Kalas, Kalay, Kalem, Kalma, Kalya, Kasem, Kasma, Kayma, Kayme, Kelam, Kelem, Keles, Kelle, Kemal, Kesel, Kesme, Kümes, Küsme, Lamel, Makam, Makas,

4 Harfli Kelimeler

Akma, Akse, Alay, Alem, Alma, Amal, Amel, Amma, Amme, Asal, Asla, Asma, Asya, Ayak, Ayal, Ayla, Ayma, Ekme, Elek, Elem, Elma, Emay, Emek, Emel, Emme, Esma, Esme, Kala, Kale, Kama, Kame, Kasa, Kase, Kaya, Kele, Keme, Kese, Klas, Küme, Laka,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Aks, Akü, Ala, Ama, Asa, Ask, Aya, Eke, Ekü, Ela, Elk, Kal, Kam, Kas, Kay, Kel, Kem, Kes, Kül, Küs, Lak, Lal, Lam, Ley, Lük, Mal, Mas, Mey, Sak, Sal, Sam, Say, Sek, Sel, Sem, Üye, Yak, Yal, Yas,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, As, Ay, Ek, El, Em, Es, Ey, Ke, La, Le, Me, Se, Üs, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.