ALEYHTARLIK (TDK)

Bir işe, harekete veya düşünceye karşı olma, karşıtçılık.

Aleyhtarlık kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi E , dördüncü harfi Y , beşinci harfi H , altıncı harfi T , yedinci harfi A , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı A sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNCE Nedir?


1 . Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, mülahaza, ide, idea: "Anlaşmazlıklarda aracılığına, zor durumlarda düşüncesine başvurulur."- T. Buğra.
2 . Dış dünyanın insan zihnine yansıması.
3 . Niyet, tasarı.
4 . mecaz Tasa, kaygı, sıkıntı: "Sınıfta kalma düşüncesi uykumu kaçırdı."- .
5 . felsefe İlke, yönetici sav.

HARE Nedir?


1 . Bazı nesne, canlı, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır: "Uskumrunun hareleri daha sık, gözleri küçük oysa kolyozun hem hareleri daha taraklı hem gözleri daha patlak."- O. Rifat.
2 . Üzerinde dalgalı çizgiler bulunan kumaş.
3 . Çok sert taş, mermer.

HAREKE Nedir?

Arap alfabesiyle yazılmış metinlerde üstüne ve altına konduğu ünsüzlerin birer ünlü ile okunmasını sağlayan işaret.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KARŞIT Nedir?

Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, °zıt, °kontrast.

KARŞITÇI Nedir?

Karşı çıkan, karşı olan, aleyhtar.

KARŞITÇILIK Nedir?

Bir işe, davranışa veya düşünceye karşı olma durumu, aleyhtarlık.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A E H I K L L R T Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Aleyhtarlık,

8 Harfli Kelimeler

Aleyhtar, Haytalık, Kartallı, Rahatlık,

7 Harfli Kelimeler

Ahlaklı, Hakaret, Halalık, Halayık, Halkalı, Harekat, Hataylı, Hayalet, Kalaylı, Karaltı, Kartela, Lakayıt, Taraklı, Tayalık, Yaratık, Yataklı, Yeraltı, Yırtlak,

6 Harfli Kelimeler

Aharlı, Akaret, Alaylı, Altlık, Araklı, Aralık, Arkalı, Atalık, Ayaklı, Ayarlı, Ayartı, Halter, Harlak, Hatalı, Hatıra, Hayalı, Hayrat, Hayret, Hektar, Helalı, Hıltar, Karalı, Karate, Kartal, Kartel, Kartlı, Kerata, Kıraat, Latalı, Lehtar, Leylak, Taralı, Taylak, Tellak, Yakalı, Yakarı, Yallah, Yaltak, Yaralı, Yaratı,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Ahlak, Ahlat, Ahret, Aktar, Aleyh, Allah, Allık, Altık, Altlı, Arkıt, Artık, Aylak, Aylık, Ayrık, Ayrıt, Elhak, Haklı, Halat, Halay, Halel, Halet, Halka, Harlı, Harta, Hatay, Hatıl, Hatır, Hayal, Hayat, Hayır, Hayıt, Hayta, Helak, Helal, Hırka, Hıyar, Iltar, Itlak, Itrah,

4 Harfli Kelimeler

Ahar, Ahır, Akar, Akıl, Aklı, Alay, Alet, Alık, Allı, Altı, Arak, Arık, Arka, Arlı, Artı, Arya, Atak, Ateh, Atel, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Ayak, Ayal, Ayar, Ayet, Ayık, Ayıt, Ayla, Aylı, Ayrı, Ehlı, Erat, Hakı, Hala, Hale, Halı, Halk, Halt,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Aka, Akı, Ala, Alt, Ara, Arı, Ark, Art, Ata, Ate, Aya, Ayı, Ela, Elk, Erk, Hak, Hal, Har, Hat, Hay, Her, Hey, Hık, Hır, Ira, Irk, Kah, Kal, Kar, Kat, Kay, Kel, Ker, Ket, Kıl, Kır, Kıt, Lak, Lal,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, Ar, At, Ay, Eh, Ek, El, Er, Et, Ey, Ha, He, Ih, Ke, La, Le, Ra, Re, Ta, Te, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.