ALEGORİK (TDK)

Alegori ile ilgili, yerinel: "O gün Atatürk'te adaleti temsil eden alegorik heykellerin sert ve gamlı durgunluğundan bir şey vardı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

Alegorik kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi E , dördüncü harfi G , beşinci harfi O , altıncı harfi R , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı A sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ADALE Nedir?

Kas: "Omuz adaleleri gelişmişti."- Ç. Altan.

ADALET Nedir?


1 - Hak ve hukuka uygunluk, doğruluk, türe.
2 - Türeyi uygulayan, yerine getiren devlet örgütleri.
3 - Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme.

ALEGORİ Nedir?

Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme, yerine.

ALEGORİK Nedir?

Alegori ile ilgili, yerinel: "O gün Atatürk'te adaleti temsil eden alegorik heykellerin sert ve gamlı durgunluğundan bir şey vardı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

DURGU Nedir?


1 . Sekte.
2 . müzik Bir müzik eserinde, bitiş etkisi yapan armonik zincirlemeler bütünü.

DURGUN Nedir?


1 . Sakin: "Deniz masmavi, hava durgun, her taraf ılıktı."- R. H. Karay.
2 . mecaz Neşesiz, keyifsiz, sessiz: "Öteki durgun bir Anadolu köylüsü idi."- F. R. Atay.
3 . mecaz Canlı olmayan, sönük, hareketsiz: "Harp hemen tesirini gösterdi. Piyasa durgun."- Ö. Seyfettin.

GAMLI Nedir?


1 . Kaygılı, tasalı, sıkıntısı, üzüntüsü olan, mağmum: "Babası onun bu taşkın hareketine gamlı gözlerle bakıyordu."- P. Safa.
2 . Sıkıntı veya üzüntü veren.

HEYKEL Nedir?

Taş, tunç, bakır, kil, alçı vb. maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek biçimlendirilen eser, yontu, statü: "Harabenin ortasında bir Afrodit heykeli bulunduğunu hayal meyal hatırlıyor."- R. H. Karay.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

SERT Nedir?


1 - Çizilmesi, kırılması, kesilmesi ya da çiğnenmesi güç olan, pek, katı,yumuşak karşıtı.
2 - Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen.
3 - Kolay dayanılmayan, zor katlanılan, etkili, "yumuşak" karşıtı.
4 - Hırçın, öfkeli, hiddetli.
5 - Titizlikle uygulanan, sıkı.
6 - Güçlü, kuvvetli.
7 - Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı.
8 - Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan.
9 - Gönül kırıcı, katı, ters.
10 - yerb. Minerallerin çizilmeye karşı gösterdikleri direnç.

TEMSİL Nedir?


1 . Birinin veya bir topluluğun adına davranma.
2 . Belirgin özellikleri ile yansıtma, sembolü olma, simgeleme.
3 . Oyun: "Çarşamba akşamı Tepebaşı'nda bir temsil verdim."- S. F. Abasıyanık.
4 . edat, halk ağzında Söz gelişi.
5 . eskimiş, biyoloji Özümleme.

YERİNE Nedir?


1 . Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere: "Bana haftalık yerine gündelik ver."- R. N. Güntekin.
2 . Başkasının adına: "Nitekim o gün eksiltmeye kendi yerine onu yollamıştı."- H. Taner.
3 . isim, edebiyat Alegori.

A E G K L O R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Alegorik,

7 Harfli Kelimeler

Alegori,

6 Harfli Kelimeler

Galeri, Kalori, Kareli, Kolera, Koreli,

5 Harfli Kelimeler

Erika, Erkli, Erlik, Gaile, Gelir, Goril, Kagir, Kargo, Kiler, Koral, Largo, Oleik,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Aile, Akil, Akli, Akor, Argo, Ekli, Ekol, Elik, Ergi, Erik, Eril, Gale, Gali, Gark, Geri, Grek, Gril, İare, İlga, İlke, Kail, Kale, Kare, Kari, Karo, Kile, Kilo, Kira, Klor, Kola, Koli, Kora, Kral, Laik, Lake, Liga, Lika, Lira, Okar,

3 Harfli Kelimeler

Alg, Ali, Alo, Ari, Ark, Ego, Eko, Ela, Elk, Erg, Erk, Gak, Gar, Gol, Gri, İka, İla, İle, İlk, Kal, Kar, Kel, Ker, Kil, Kir, Kol, Kor, Lak, Lig, Lir, Lok, Lor, Ole, Ora, Org, Rol,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, Ek, El, Er, Ge, İl, Ke, Ki, La, Le, Ok, Ol, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.