ALDEHİT (TDK)

Alkolleri oksitlendirme veya asitleri indirgeme yolu ile elde edilen uçucu bir sıvı.

Aldehit kelimesi baş harfi A son harfi T olan bir kelime. Başında A sonunda T olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi D , dördüncü harfi E , beşinci harfi H , altıncı harfi İ , yedinci harfi T . Başı A sonu T olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALKOL Nedir?


1 - Glikozun mayalaşmasıyla oluşan kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, ispirto, etanol, etilalkol.
2 - Her türlü alkollü içki.

ASİT Nedir?

Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve bileşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli bileşik, °hamız.

İNDİRGEME Nedir?

İndirgemek işi, irca, redüksiyon.

OKSİT Nedir?

Oksijenin bir element veya kökle birleşmesiyle oluşan madde.

SIVI Nedir?

Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi, likit.

UÇUCU Nedir?


1 . Uçma yeteneği veya özelliği olan.
2 . Düşük sıcaklıkta hızla buharlaşma özelliği olan.
3 . isim Pilot.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A D E H L T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Aldehit,

5 Harfli Kelimeler

Dahil, Delta, Haile, Halet, Hilat, İdeal, İhale, İlahe, İthal, Lahit, Tadil, Talih, Teali, Tedai,

4 Harfli Kelimeler

Adet, Adil, Adli, Ahit, Aile, Alet, Ateh, Atel, Dahi, Deha, Deli, Edat, Ehil, Elit, Elti, Etil, Etli, Hadi, Hail, Hale, Hali, Halt, Hela, Hile, İade, İdea, İlah, Liet, Tali, Tehi, Tela,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ahi, Ait, Ali, Alt, Ate, Ati, Dah, Dal, Deh, Dil, Eda, Edi, Ela, Eti, Had, Hal, Hat, Hit, İde, İla, İle, İta, Leh, Tal, Tel,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ah, Al, At, De, Eh, El, Et, Ha, He, İl, İt, La, Le, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.