ALDANGIÇ (TDK)

Üzeri ot veya kumla örtülmüş çukur, tuzak.

Aldangıç kelimesi baş harfi A son harfi Ç olan bir kelime. Başında A sonunda Ç olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi D , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi G , yedinci harfi I , sekizinci harfi Ç . Başı A sonu Ç olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇUKUR Nedir?


1 - Çevresine göre aşağı çökmüş olan (yer).
2 - Çene ve yanaktaki gamze.
3 - Sin, °mezar.

KUMLA Nedir?

Kumluk yer, geniş kumsal.

ÖRTÜ Nedir?


1 . Örtmek için kullanılan şey, vualet: "Hekim, hastanın üstündeki örtüyü açtı."- M. Ş. Esendal.
2 . Yapılarda çatı, dam.

TUZAK Nedir?


1 . Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araç veya düzen.
2 . mecaz Birini güç ve tehlikeli bir duruma düşürmek için kurulan düzen, komplo: "Onun bana gönderdiği mektuplar filan hep tuzak, hep birer şantajdan ibaretti."- O. C. Kaygılı.

ÜZERİ Nedir?


1 . Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı: "Bunların üzerinden ustalıkla atlayarak gemiye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
2 . Varlık, kimlik: "Bu sözler, Mebrure'nin üzerinde derin ve kuvvetli bir tesir bıraktı."- P. Safa.
3 . Bir şeyin görülen yanı, yüzü.
4 . Bir şeyin dış yüzü, yüzey.
5 . Giysi.
6 . Vücut, beden: "Gece sıcak olduğu için üzerine yalnız ince bir pike örtü örttük."- R. N. Güntekin.
7 . Artan, geriye kalan bölüm: "Alışverişin üzeri."- .
8 . Bazı tamlamalarda zaman bildiren bir söz: "Sonra yine böyle durgun, yine sıcak, öğle üzerleri vardır, herkesin uykuya vardığı, araba seslerinin kesildiği, sokakların tenhalaştığı bomboş, çıplak öğle üzerleri."- R. H. Karay.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A D G I L N Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Aldangıç,

6 Harfli Kelimeler

Aldanç, Çalgın, Çangal, Dalgıç, Dalgın, Dalınç, Ganalı,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Adına, Algın, Alnaç, Analı, Andaç, Andıç, Angıç, Çalgı, Çandı, Çanlı, Dalan, Dalga, Dalgı, Laçın, Nalça,

4 Harfli Kelimeler

Açan, Adıl, Adlı, Alan, Alçı, Aldı, Algı, Alıç, Alın, Anaç, Anal, Çalı, Dana, Dang, Gala, Gıda, Gına,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Ada, Ala, Alg, Ana, Anı, Çal, Çan, Çın, Dal, Lan, Nal,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ad, Al, An, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.