ALDIRMAZ (TDK)

Bir şeye önem vermeyen, umursamayan, kayıtsız, lakayıt: "Bendeki değişikliğe aldırmaz görünmek için türkü söylüyor."- R. H. Karay.

Aldırmaz kelimesi baş harfi A son harfi Z olan bir kelime. Başında A sonunda Z olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi D , dördüncü harfi I , beşinci harfi R , altıncı harfi M , yedinci harfi A , sekizinci harfi Z . Başı A sonu Z olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALDIRMAZ Nedir?

Bir şeye önem vermeyen, umursamayan, kayıtsız, lakayıt: "Bendeki değişikliğe aldırmaz görünmek için türkü söylüyor."- R. H. Karay.

DEĞİŞ Nedir?


1 . Değme işi.
2 . Değişim.

DEĞİŞİK Nedir?


1 . Değiştirilmiş, muaddel: "Yasanın değişik onuncu maddesi gereğince..."- .
2 . Alışılmışın dışında bir özelliği bulunan: "Değişik bir oda takımı."- .
3 . Çeşitli, farklı: "Değişik renkler."- .
4 . isim, halk ağzında Yedek iç çamaşırı, giyecek: "Hiç değişiğim kalmadı."- .
5 . isim, halk ağzında Çok hastalık geçirerek gelişmemiş çocuk.

GÖRÜNMEK Nedir?


1 . Görülür duruma gelmek, görülür olmak, gözükmek: "Kapıda Eda Hanım göründü ve ona hatır sordu."- P. Safa.
2 . İzlenim uyandırmak: "Üzgün ve yorgun görünüyordu."- H. Taner.
3 . Benzemek, görünüşünde olmak.
4 . mecaz Azarlamak: "Çocuk pek azdı, biraz görünüver."- .
5 . mecaz Gözdağı vermek.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KAYIT Nedir?


1 . Bir yere mal ederek deftere geçirme: "Çocuğun kaydı bulunamadı."- .
2 . Bir yazının, bir hesabın tarih, numara vb.nin veya kopyasının bir yerde yazılı bulunması: "Hafızama güvenmeyiniz. Kayıtlarınız daha sağlamdır."- R. H. Karay.
3 . Önem verme, gözetme.
4 . Resmî belge.
5 . Sesi veya görüntüyü manyetik bant üzerine geçirme işlemi.
6 . mecaz Şart: "Kitabımı geri gönderme kaydıyla verebilirim."- .
7 . mecaz Sınırlama, davranışlarını çerçeveleme: "Hiçbir kayıt ileri sürmeksizin."- .

KAYIT Nedir?


1 - Bir yere mal ederek deftere geçirme.
2 - Bir kimse ya da bir şeyle ilgili gerekli bilgileri bir listeye, bir kütüğe geçirme.
3 - Bir yazının, bir hesabın tarih, numara vb.'nin ya da kopyasının bir yerde yazılı bulunması.
4 - Sınırlama, davranışlarını çerçeveleme.
5 - Koşul, °şart.
6 - Önem verme, gözetme.
7 - Resmi belge.
8 - Ses ya da resmi, manyetik bant üzerine geçirme işlemi.
9 - Kış için ayrılan yiyecek.

KAYITSIZ Nedir?


1 . Kaydı yapılmamış, deftere veya yazıya geçirilmemiş olan.
2 . Aldırmaz, ilgisiz, umursamaz, lakayıt: "Sert, çabuk unutan kayıtsız bir asker durumu alacaktı."- H. E. Adıvar.
3 . mecaz Bir şarta bağlı olmayan.

LAKA Nedir?

Lak. laka isim İtalyanca lacca Yol üzerinde oluşan çukur.

ÖNEM Nedir?

Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durumu, ehemmiyet.

TÜRKÜ Nedir?

Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume: "Kulak ver ki havasında bahçemizin / Gök maviliğinden, dal yeşilliğinden / Bir türkü söylenmede kendiliğinden."- C. S. Tarancı.

UMUR Nedir?

Aldırış etme, önem verme: "Kim aldırır? Annesi umurumda mıydı benim?"- A. İlhan.

UMURSAMA Nedir?

Umursamak durumu.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

A A D I L M R Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Aldırmaz,

7 Harfli Kelimeler

Aldırma, Ardılma, Azdırma, Damarlı, Darılma, Dızlama, Marazlı, Zırlama,

6 Harfli Kelimeler

Armalı, Damalı,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Adamı, Alarm, Ardıl, Arıza, Dalız, Dalma, Damal, Damar, Damla, Damlı, Drama, Irama, Lazım, Malaz, Maral, Maraz, Marda, Zamlı,

4 Harfli Kelimeler

Adam, Adıl, Adım, Adlı, Alaz, Aldı, Alım, Alma, Amal, Araz, Arda, Arız, Arlı, Arma, Azar, Azma, Dama, Dara, Darı, Dram, Lama, Laza, Mala, Mazı, Razı, Rıza, Zara,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Ala, Ama, Ara, Arı, Arz, Aza, Azı, Dal, Dam, Dar, Daz, Ira, Irz, Lam, Laz, Mal, Ram, Zam, Zar,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Al, Am, Ar, Az, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.