ALBAYLIK (TDK)


1 . Albay rütbesi, miralaylık: "Albaylığa yükselmek."- .
2 . Albayın görevi.

Albaylık kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi B , dördüncü harfi A , beşinci harfi Y , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K . Başı A sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALBAY Nedir?

Rütbesi yarbay ile tuğgeneral arasında bulunan ve asıl görevi alay komutanlığı olan üstsubay, miralay: "Sonra o çatma örtülü minderin üstüne oturmuş, albayın İstanbul hakkındaki suallerine kısa kısa cevap vermişti"- H. E. Adıvar.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

MİRA Nedir?

Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının düşeyini gösteren, yön belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lata.

MİRALAY Nedir?

Albay: "Emekli miralaydaki o olgunluk, o durmuş oturmuşluk, o dünyaya serin serin, uzaktan bakabilme kabiliyeti..."- H. Taner.

MİRALAYLIK Nedir?

Miralay olma durumu veya aşaması, albaylık.

RÜTBE Nedir?


1 . Mertebe, derece, paye.
2 . Subay, astsubay ve polislerin sahip olduğu derece, mevki: "Ben de nişancı taburunun subaylarını rütbeleriyle, isimleriyle bilirdim."- N. Cumalı.

YÜKSELME Nedir?


1 . Yükselmek işi, itila.
2 . Terfi: "... askerî hâkimlerin yaş haddi, yükselme ve emeklilikleri kanunda gösterilir."- Anayasa.
3 . coğrafya Suların kabararak yüzeyinin yükseğe çıkması: ": "Filika hafif hafif sallanıyor, denizin alçalıp yükselmesine ayak uydurmuş."- Z. Selimoğlu.
4 . jeoloji Yer kabuğunun yerin düşey salınımından ileri gelen hareketi.

YÜKSELMEK Nedir?


1 . Yükseğe çıkmak: "Derenin sağ tarafında yükselen tepenin yamaçları daha hafif eğimli, daha genişti."- N. Cumalı.
2 . Fiyat, çoğalmak, artmak.
3 . Aşaması artmak.
4 . Unvan, rütbe vb. ilerlemek.
5 . mecaz Güçlenmek, şiddetlenmek: "Sağdan soldan nargile gurultularının yükseldiği işitiliyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
6 . mecaz Yüce duruma gelmek, yücelmek: "Benim gözümde bu davranışıyla yükseldi."- .

A A B I K L L Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Albaylık,

7 Harfli Kelimeler

Ablalık, Baklalı, Balalık, Kalaylı, Yalabık,

6 Harfli Kelimeler

Alaylı, Ayaklı, Balayı, Ballık, Yakalı,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ablak, Albay, Allık, Aylak, Aylık, Bakla, Balık, Balkı, Ballı, Balya, Kalay, Kalbı, Kalya, Layık, Yalak,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Akıl, Aklı, Alay, Alık, Allı, Ayak, Ayal, Ayık, Ayla, Aylı, Bakı, Bala, Kaba, Kala, Kaya, Kayı, Kıya, Laka, Lala, Yaba, Yaka, Yakı, Yalı,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aka, Akı, Ala, Aya, Ayı, Bak, Bal, Bay, Kal, Kay, Kıl, Lak, Lal, Yak, Yal, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.