ALAYSILANMA (TDK)

Düşündüğünü alay amacıyla tersine söyleme, °ironi.

Alaysılanma kelimesi baş harfi A son harfi A olan bir kelime. Başında A sonunda A olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi A , dördüncü harfi Y , beşinci harfi S , altıncı harfi I , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi M , onbirinci harfi A . Başı A sonu A olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAY Nedir?


1 . Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk: "Düğün alayı. Fener alayı."- .
2 . Bayram, cenaze vb. törenlerde sıralı olarak giden insan topluluğu, kortej.
3 . askerlik Genellikle üç tabur ve bunlara bağlı birliklerden oluşan asker topluluğu: "Topçu alayı."- .

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

SÖYLEM Nedir?


1 . Söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz.
2 . Kalıplaşmış, klişeleşmiş söz, ifade.
3 . Bir veya birçok cümleden oluşan, başı ve sonu olan bildiri, tez.

SÖYLEME Nedir?

Söylemek işi: "Düşündüğümü açıkça söylemeyi tercih ettim."- R. H. Karay.

TERSİNE Nedir?

Beklenilenin, umulanın aksine, karşıt olarak, bilakis, aksine: "Tersine ... Hasan araya girer de olmaz diye korkuyorum."- H. E. Adıvar.

A A A A I L L M N S Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Yalanlama, Yanılsama, Yansılama,

8 Harfli Kelimeler

Amasyalı, Anayasal, Anlamsal, Asılanma, Sallanma, Sayılama, Yasamalı, Yaslanma, Yıllanma,

7 Harfli Kelimeler

Alalama, Alamana, Allanma, Anayasa, Anlamlı, Aslanım, Aylanma, Islanma, Mayasıl, Nallama, Salınma, Sallama, Samanlı, Sanılma, Sayılma, Saylama, Yalanma, Yanılma, Yanlama, Yansıma, Yaslama, Yıllama,

6 Harfli Kelimeler

Alanya, Alaylı, Alaysı, Alınma, Allama, Alyans, Amasya, Anamal, Anasıl, Anılma, Anısal, Anlama, Asılma, Asmalı, Asyalı, Ayılma, Aylama, Aynalı, Islama, Manalı, Manyas, Mayalı, Sayman, Sınama, Yalama, Yalman, Yamalı, Yasalı, Yasama,

5 Harfli Kelimeler

Alman, Alyan, Analı, Anlam, Aslan, Malya, Manas, Masal, Mayın, Mayıs, Mayna, Namlı, Nasıl, Salam, Sallı, Salma, Salya, Saman, Sanal, Sanlı, Sanma, Sayım, Sayın, Sayma, Sınma, Yalan, Yalım, Yalın, Yaman, Yanal, Yanlı, Yanma, Yansı, Yasal, Yaslı, Yasma, Yılan, Yılma,

4 Harfli Kelimeler

Alan, Alay, Alım, Alın, Allı, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anma, Asal, Asıl, Asım, Asla, Asma, Asya, Ayal, Ayan, Ayın, Ayla, Aylı, Ayma, Ayna, Aynı, Lala, Lama, Mala, Mana, Masa, Maya, Sala, Salı, Sana, Sanı, Saya, Sayı, Sıla, Sıma, Yalı,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Ama, Ana, Anı, Asa, Ası, Aya, Ayı, Ayn, Lal, Lam, Lan, Mal, Mas, Nal, Nam, Nas, Sal, Sam, San, Say, Yal, Yan, Yas, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, An, As, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.