ALAYCI (TDK)


1 . Alay etme huyu olan (kimse), müstehzi.
2 . Alay eden, küçümseyen (tutum): "Sonra laubali ve alaycı bir tavırla cevap verdi."- Y. K. Karaosmanoğlu.

Alaycı kelimesi baş harfi A son harfi I olan bir kelime. Başında A sonunda I olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi A , dördüncü harfi Y , beşinci harfi C , altıncı harfi I . Başı A sonu I olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAY Nedir?


1 . Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk: "Düğün alayı. Fener alayı."- .
2 . Bayram, cenaze vb. törenlerde sıralı olarak giden insan topluluğu, kortej.
3 . askerlik Genellikle üç tabur ve bunlara bağlı birliklerden oluşan asker topluluğu: "Topçu alayı."- .

ALAYCI Nedir?


1 . Alay etme huyu olan (kimse), müstehzi.
2 . Alay eden, küçümseyen (tutum): "Sonra laubali ve alaycı bir tavırla cevap verdi."- Y. K. Karaosmanoğlu.

CEVAP Nedir?

Bir soruya, bir isteğe, bir söz veya yazıya verilen karşılık, yanıt: "Belindeki önlüğü çıkarmaya uğraşıyor, cevap arıyor gibi düşünüyordu."- S. F. Abasıyanık.

ETME Nedir?

Etmek işi.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

LAUBALİ Nedir?


1 . Saygısız, çekinmesi olmayan: "O ilk gönderdiği laubali ve kaba haberi yumuşatmış."- S. Ayverdi.
2 . Senli benli, teklifsiz: "Gelenlerden biri gülerek laubali bir tavırla ona yaklaştı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . zarf Aşırı samimi bir biçimde, teklifsizce.

MÜSTEHZİ Nedir?

Alaycı: "Dans edenlerin dansını beğenmiyormuş gibi müstehzi bir ağız çarpıklığıyla dudaklarını kıvırıyordu."- Ç. Altan.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

TAVIR Nedir?


1 - Durum, davranış, °vaziyet, °hal.
2 - Büyüklenme, yapma davranış.

VERDİ Nedir?

Bir borudan bir saniyede geçen suyun veya bir iletken telden bir saniyede geçen elektriğin miktarı.

A A C I L Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Alaycı,

4 Harfli Kelimeler

Alay, Ayal, Ayla, Aylı, Yalı,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ala, Aya, Ayı, Yal, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Al, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.