ALATURKACI (TDK)


1 . Alaturka bilen, alaturka eser veren kimse.
2 . Alaturka müzikten yana olan kimse.
3 . Alaturka müziği seslendiren veya çalan kimse.

Alaturkacı kelimesi baş harfi A son harfi I olan bir kelime. Başında A sonunda I olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi A , dördüncü harfi T , beşinci harfi U , altıncı harfi R , yedinci harfi K , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi I . Başı A sonu I olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALATURKA Nedir?


1 . Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun, Doğuluca, alafranga karşıtı: "Alaturka yemek."- .
2 . Bu töre ve hayatı benimsemiş (kimse).
3 . isim Alaturka saat: "Biz, alaturka
10 sularında mektepten çıkardık."- F. R. Atay.
4 . mecaz Düzensiz, yöntemsiz: "Alaturka çalışma."- .

BİLE Nedir?


1 . Da, de, dahi: "Bir damlası bile deniz hakkında bize ilmî bir fikir vermeye yetişir."- R. H. Karay.
2 . zarf, eskimiş Birlikte.
3 . zarf Üstelik: "Konuşmadılar bile."- .

BİLEN Nedir?

Bilgisi olan, bilgin, °âlim.

ÇALA Nedir?

Belli adlardan önce gelerek eyleme bağlanır ve adla ilgili bir çabukluk, süreklilik, dikkatsizlik anlamı katar.

ESER Nedir?


1 . Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt: "Boğaziçi doğrudan doğruya Türklerin eseridir."- Y. K. Beyatlı.
2 . Yayın, kitap, yapıt: "Bütün özlediğim eserlerle bir kütüphane yapabilsem artık yapılacak bir iş kalmayacak."- H. Z. Uşaklıgil.
3 . İz, işaret, im: "Buralarda sudan eser yok."- .
4 . Soyut kavramlarda belirti: "Sarı sakalları uzamış, bu yanık yüzde, en küçük bir pişmanlık eseri yoktu."- H. Taner.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MÜZİK Nedir?


1 . Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı, musiki: "Müzik eğitimi."- .
2 . Bu biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan eserlerin okunması veya çalınması: "Bu akşam güzel bir müzik dinledik."- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SESLENDİREN Nedir?

Bir dinletide yapıtı çalan ya da söyleyen kimse, icracı.

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A A C I K L R T U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Alaturkacı,

8 Harfli Kelimeler

Alaturka, Aralıkta,

7 Harfli Kelimeler

Acarlık, Acıkara, Alakart, Cırtlak, Karaltı, Kuralcı, Taklacı, Taraklı, Ukalaca,

6 Harfli Kelimeler

Acırak, Akarca, Alacak, Alucra, Araklı, Aralık, Arıcak, Arkalı, Atalık, Cakalı, Cırlak, Karaca, Karacı, Karalı, Kartal, Kartlı, Kıraat, Kralcı, Kuracı, Kuralı, Lakacı, Takacı, Taralı,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Acara, Akala, Aktar, Alaca, Alaka, Altık, Aracı, Araka, Arkıt, Artık, Carlı, Carta, Iltar, Itlak, Kalcı, Kalıt, Karlı, Katar, Katır, Katlı, Kırat, Kırca, Kıtal, Kural, Kurca, Takla, Talak, Tarak, Tarla, Tırak, Ukala,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Acul, Acur, Akar, Akıl, Aklı, Akur, Akut, Alık, Altı, Arak, Arık, Arka, Arlı, Artı, Atak, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Caka, Cart, Cılk, Cırt, Cura, Irak, Kala, Kara, Karı, Kart, Katı, Kıta, Kral, Kula, Kura, Kurt, Laka, Lata, Lutr, Raca,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Aka, Akı, Ala, Alt, Ara, Arı, Ark, Art, Ata, Aut, Car, Cık, Cuk, Ira, Irk, Kal, Kar, Kat, Kıl, Kır, Kıt, Kul, Kur, Kut, Lak, Tak, Tal, Tar, Tık, Tır, Tul, Tur, Uca, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, At, La, Ra, Ta, Tu, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.