ALAKARGA (TDK)


1 . Kargagillerden, iri gövdeli, ötücü, tüyleri alacalı bir kuş türü, kestane kargası (Garrulus glandarius).
2 . halk ağzında Saksağan.

Alakarga kelimesi baş harfi A son harfi A olan bir kelime. Başında A sonunda A olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi A , dördüncü harfi K , beşinci harfi A , altıncı harfi R , yedinci harfi G , sekizinci harfi A . Başı A sonu A olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALACALI Nedir?

Alaca: "Alacalı bir kumaş."- .

GÖVDE Nedir?


1 . Bir şeyin asıl bölümü.
2 . anatomi İnsan bedeninde baş, kol ve bacaklar dışında kalan bölüm.
3 . anatomi Hayvanlarda baş, ayak ve kuyruktan, ağaçlarda kök ve dallardan geri kalan bölüm.
4 . Kesilmiş hayvanın, sakatatları alındıktan sonraki durumu.
5 . dil bilgisi Ad ve fiil köklerinden yapım ekleriyle türetilmiş kelime: "Evli (ev-li), inanç (inan-ç), sevdirmek (sev-dir-mek)."- .

GÖVDELİ Nedir?

İri yapılı.

HALK Nedir?


1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk: "Türk halkı."- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu: "Yahudi halkı."- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri: "Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü: "Bütün köy halkı orada idi."- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu: "Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir."- O. V. Kanık.

KARGA Nedir?

Kargagillerden, kanatları geniş, tüyleri kara renkte, tarla ve bahçelere çok zarar veren kuş (Corvus).

KARGAGİLLER Nedir?

Kuşlar sınıfının, ötücü kuşlar takımından, örnek hayvanı karga olan kuşlar familyası.

KESTANE Nedir?


1 . Kayıngillerden, ılıman iklimlerde yetişen, 25-
30 m kadar boylanabilen, kerestesi doğramacılıkta kullanılan bir orman ağacı (Castanea sativa).
2 . bitki bilimi Bu ağacın yenebilen kabuklu meyvesi.
3 . Kestane rengi.

ÖTÜCÜ Nedir?

Güzel öten, ötüşü güzel olan.

SAKSAĞAN Nedir?

Kargagillerden, karnı beyaz, kanatları ve kuyruğu kül rengi diğer yerleri parlak, kara, uzun kuyruklu kuş, alacakarga, alakarga (Pica pica).

A A A A G K L R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Alakarga,

6 Harfli Kelimeler

Alarga,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Alaka, Araka, Karga, Lagar,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Arak, Arka, Gala, Gark, Kala, Kara, Kral, Laka,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Alg, Ara, Ark, Gak, Gar, Kal, Kar, Lak,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.