ALAGARSON (TDK)


1 . Kısa kesilmiş saç.
2 . Oğlan saçı biçiminde kısa kesilmiş kadın saçı.

Alagarson kelimesi baş harfi A son harfi N olan bir kelime. Başında A sonunda N olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi A , dördüncü harfi G , beşinci harfi A , altıncı harfi R , yedinci harfi S , sekizinci harfi O , dokuzuncu harfi N . Başı A sonu N olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

KADIN Nedir?


1 . Erişkin dişi insan, zen erkek veya adam karşıtı: "Yanlarında, kendileriyle ahbaplık edecek dostlar, hizmetlerine koşacak kadınlar veya erkekler görmek isterler."- A. Ş. Hisar.
2 . Evlenmiş kız.
3 . sıfat Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri olan.
4 . mecaz Hizmetçi bayan.
5 . eskimiş Bayan: "Hintli kadın toplantıyı renklendirmek için herkesin kendisine bazı şeyler sormasını teklif ediyordu."- B. Felek.

KISA Nedir?


1 . Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı.
2 . Az süren, uzun olmayan: "Türk milleti en kısa zaman içinde yeni harflerle okumaya, yazmaya başladı."- E. İ. Benice.
3 . Ayrıntısı çok olmayan: "Kısa bilgi. Kısa yazı."- .
4 . isim Kısa olan şey: "Uzun lafın kısası."- .
5 . zarf Kısaca, kısaltarak: "Kısa konuştu."- .

OĞLAN Nedir?


1 . Erkek çocuk: "Biraz sonra oğlan da doğrulup kızın karşısına geçti."- O. C. Kaygılı.
2 . Yetişkin erkek: "Yakışıklı, erkek güzeli olmaya aday bir oğlandı."- T. Buğra.
3 . İskambil kâğıtlarında genç erkek resimli kâğıt, bacak, vale.
4 . Cinsel bakımdan erkeklerin zevkine hizmet eden sapık erkek.

SAÇI Nedir?


1 . Gelinin başından aşağı saçılan çiçek, şeker, arpa, para vb. şeyler.
2 . Düğün armağanı.

A A A G L N O R S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Alagarson,

6 Harfli Kelimeler

Alarga, Analog, Angora, Arslan, Garson, Oranla, Slogan,

5 Harfli Kelimeler

Agora, Argon, Aslan, Galon, Grosa, Lagar, Largo, Longa, Onlar, Organ, Sagar, Salon, Sanal, Sonar, Sonra,

4 Harfli Kelimeler

Alan, Anal, Argo, Arsa, Asal, Asar, Asla, Gala, Laso, Nara, Onar, Oral, Oran, Orsa, Sala, Sana, Sara,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Alg, Alo, Ana, Ara, Asa, Gar, Gol, Lan, Lor, Nal, Nar, Nas, Ona, Ons, Ora, Org, Rol, Sal, San, Sol, Son,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, Ar, As, La, Ol, On, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.