ALAFRANGALAŞMAK (TDK)

Alafranga olmak, alafranga davranmak: "Batı'da her gördüğümüzü iyidir, doğrudur, güzeldir sanarak alınmalıdır, aktarılmalıdır dedikçe de alafrangalaştık."- N. Cumalı.

Alafrangalaşmak kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi A , dördüncü harfi F , beşinci harfi R , altıncı harfi A , yedinci harfi N , sekizinci harfi G , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi L , onbirinci harfi A , onikinci harfi Ş , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi A , onbeşinci harfi K . Başı A sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKTAR Nedir?


1 . Baharat veya güzel kokular satan kimse veya dükkân.
2 . İğne, iplik, baharat, zarf, kâğıt, tütün vb. satılan dükkân.

ALAFRANGA Nedir?


1 . Frenklerin töre, âdet ve hayatına uygun, Frenklerle ilgili, Batılıca, alaturka karşıtı: "Alafranga yemek."- .
2 . Avrupa kültürüne özgü olan.
3 . Avrupa uygarlığını benimsemiş, Avrupa eğitimiyle yetişmiş (kimse).

ALIN Nedir?


1 - Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü.
2 - (Kimi şeylerde) Ön, ön yüz, (ön) cephe, alnaç.
3 - karşı.

CUMA Nedir?


1 . Haftanın altıncı günü, perşembe ile cumartesi arasındaki gün.
2 . din b. (***) Cuma namazı.

DAVRANMAK Nedir?


1 . Bir kimseye veya bir şeye karşı belli tavır takınmak: "Hiç gerekmezken dönüyor ve onu yeni görmüş gibi davranıyor."- T. Buğra.
2 . (-e) Bir şeye el atmak, girişmek: "Polisi görünce kaçmaya davrandılar."- H. Taner.
3 . (-e) Bir işi yapmaya hazır olmak, hazırlanmak: "Kalbine bu üzüntü düşünce duramadı, ayağa kalkıp gitmeye davrandı."- R. H. Karay.

DOĞRU Nedir?


1 . Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı.
2 . Gerçek, yalan olmayan: "Doğru haber."- .
3 . Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun: "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur."- A. Gündüz.
4 . isim Gerçek, hakikat: "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz."- N. Ataç.
5 . isim, matematik İki nokta arasındaki en kısa çizgi: "İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir."- .
6 . zarf Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde: "Çocuk doğru okudu."- .
7 . zarf Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca.
8 . zarf Yakın, yakınlarında: "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu."- F. R. Atay.
9 . edat Karşı yönünce: "Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
10 . mecaz Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

GÜZEL Nedir?


1 . Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran, çirkin karşıtı: "Güzel kız. Güzel çiçek."- . "Yalının en güzel odası bizimdi."- .
2 . İyi, hoş: "Güzel şey canım, milletvekili olmak!"- Ç. Altan.
3 . Beklenene uygun düşen ve başarı düşüncesi uyandıran: "Güzel bir fırsat."- .
4 . Soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uyandıran: "Güzel duygular. Güzel hareketler."- .
5 . Görgü kurallarına uygun olan.
6 . Sakin, hoş (hava): "Güzel bir gece."- .
7 . Okşayıcı, aldatıcı, kandırıcı: "Güzel vaatler."- .
8 . Pek iyi, doğru: "Güzel güzel amma!"- .
9 . isim Güzel kız veya kadın.
10 . isim Güzellik kraliçesi. 1
1 . zarf Hoşa giden, beğenilen, iyi, doğru bir biçimde: "Güzel konuştu."- . 1
2 . zarf Adamakıllı, şiddetli: ": Karıkoca bu kuzu yüzünden güzel bir kavga ettiler"- Ö. Seyfettin.

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

A A A A A A F G K L L M N R Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Alafrangalaşmak,

14 Harfli Kelimeler

Alafrangalaşma,

10 Harfli Kelimeler

Afallaşmak, Alakalanma, Kangallama, Kaşarlanma,

9 Harfli Kelimeler

Afallamak, Afallaşma, Alafranga, Araklanma, Aralanmak, Arkalanma, Flamanlar, Karalanma,

8 Harfli Kelimeler

Afallama, Alakarga, Alalamak, Allanmak, Allaşmak, Anlaşmak, Araklama, Aralamak, Aralanma, Arkalama, Arlanmak, Karalama, Karlanma, Laflamak, Nallamak, Şarlamak,

7 Harfli Kelimeler

Aklanma, Aklaşma, Alalama, Alamana, Alarmak, Alkarna, Allamak, Allanma, Allaşma, Almanak, Anagram, Anlamak, Anlaşma, Aralama, Aranmak, Arlanma, Fragman, Gaklama, Kalamar, Kanlama, Karaman, Kargaşa, Karlama, Karmaşa, Kaşanma, Kaşlama, Laflama, Laklama, Lalanga, Makarna, Malkara, Mankafa, Nallama, Şaklama, Şakrama, Şarlama,

6 Harfli Kelimeler

Afakan, Aklama, Alarga, Alarma, Allama, Anamal, Ankara, Anlama, Aramak, Aranma, Falaka, Flaman, Kamara, Kanama, Kanara, Kangal, Karafa, Karama, Laakal, Makara, Malafa, Malaga, Malkar, Mangal, Maşala, Nafaka, Şalgam, Şallak,

5 Harfli Kelimeler

Afgan, Afşar, Agraf, Akala, Aklan, Akman, Akran, Akşam, Alaka, Alarm, Alkan, Almak, Alman, Almaş, Anlak, Anlam, Anmak, Araka, Arama, Aşama, Aşmak, Falan, Faraş, Flama, Frank, Kalan, Kalfa, Kalma, Kaman, Kamga, Kanal, Kanma, Karga, Karma, Kaşan, Kaşar, Lagar, Malak, Manga, Maral,

4 Harfli Kelimeler

Afak, Afal, Akar, Akma, Alan, Alfa, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anka, Anma, Araf, Arak, Arka, Arma, Aşar, Aşma, Faal, Fakr, Fark, Flaş, Frak, Gala, Gama, Gark, Gram, Kafa, Kala, Kama, Kana, Kara, Klan, Kral, Laka, Lala, Lama, Maaş, Mala,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Alg, Ama, Ana, Ara, Ark, Arş, Aşk, Fak, Fal, Fan, Far, Faş, Gaf, Gak, Gam, Gar, Kal, Kam, Kan, Kar, Kaş, Laf, Lak, Lal, Lam, Lan, Mal, Maş, Nal, Nam, Nar, Raf, Ram, Şak, Şal, Şan,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Al, Am, An, Ar, Aş, Fa, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.