ALABİLDİĞİNE (TDK)


1 . Sınırsız, uçsuz bucaksız bir biçimde: "Bir tarafı alabildiğine deniz, bir tarafı alabildiğine boş çöl."- F. R. Atay.
2 . Olanca hızı ile.
3 . mecaz Aşırı derecede, gereğinden çok: "Caz alabildiğine çıngırdıyor, gümbürdüyor, garsonlar sağa sola seğiriyor."- H. E. Adıvar.

Alabildiğine kelimesi baş harfi A son harfi E olan bir kelime. Başında A sonunda E olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi A , dördüncü harfi B , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi D , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi Ğ , onuncu harfi İ , onbirinci harfi N , onikinci harfi E . Başı A sonu E olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALABİLDİĞİNE Nedir?


1 . Sınırsız, uçsuz bucaksız bir biçimde: "Bir tarafı alabildiğine deniz, bir tarafı alabildiğine boş çöl."- F. R. Atay.
2 . Olanca hızı ile.
3 . mecaz Aşırı derecede, gereğinden çok: "Caz alabildiğine çıngırdıyor, gümbürdüyor, garsonlar sağa sola seğiriyor."- H. E. Adıvar.

AŞIRI Nedir?


1 . Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın: "Ticaret az gelişmiş toplumlarda aşırı bir gelişme gösterir."- O. Rifat.
2 . Bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren, müfrit, ekstrem.
3 . Gereğinden fazla, çok.
4 . zarf Ötede, ötesinde: "İki ev aşırı."- .
5 . zarf Gereğinden fazla olarak, çokça: "Çocuk aşırı üzülüyor."- .

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

BUCAK Nedir?


1 . Kenar, köşe, yer: "Bunlardan sonra köşede, bucakta, kendi âleminde yaşayan Türkler vardı."- Y. K. Beyatlı.
2 . eskimiş İlçelerin, bir müdürle yönetilen bölümlerinden her biri, nahiye.

ÇINGI Nedir?


1 . Kıvılcım.
2 . Parça, zerre.

DENİ Nedir?

Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

DENİZ Nedir?


1 . Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.
2 . Bu su kütlesinin belirli bir parçası: "Marmara Denizi. Karadeniz."- .
3 . Aydaki düzlükler.
4 . mecaz Geniş alan.
5 . mecaz Çokluk, yoğunluk.

DERE Nedir?


1 . Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu: "Bu ensiz tahta köprü altında ince dere."- E. B. Koryürek.
2 . coğrafya Bu akarsuyun yatağı.
3 . coğrafya İki dağ arasındaki uzun çukur.
4 . Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol.

DERECE Nedir?


1 . Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe: "Hukuk tahsilini Paris'te bitirmiş, birinci derece diploma almıştı."- Ö. Seyfettin.
2 . edat Denli, kadar: "Beyoğlu'nda bu derece itibar görmemişti."- E. E. Talu.
3 . fizik Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri: "Sıcakölçerin dereceleri."- .
4 . fizik Sıcaklıkölçer.
5 . kimya Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
6 . matematik Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi: "Dik açılar doksan derecedir."- .
7 . spor Başarı gösterme.

GARSON Nedir?

Lokanta, pastane, kahvehane vb. yerlerde müşterilere hizmet eden kimse: "Öğle yemeklerinde garson olarak çalışacak, buna karşılık öğle ve akşam yemeklerini lokantadan yiyecekti."- N. Cumalı.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

OLANCA Nedir?

Bütün, elde bulunanın hepsi: "Bunları unutmak, sarsılmamak, olanca dikkatini konu bulmaya sarf etmek gerekti."- H. E. Adıvar.

SINIR Nedir?


1 - İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, °hudut.
2 - Komşu il, ilçe, köy ya da kişilerin topraklarını birbirinden ayıran çizgi.
3 - Bir şeyin yayılabileceği ya da genişleyebileceği son çizgi, uç.
4 - Uç, son.
5 - Konuşma için belirlenen ölçü.

SINIRSIZ Nedir?


1 - Sınırı olmayan, bir sınırla ayrılmamış olan, °hudutsuz.
2 - Pek çok, sonsuz.

TARA Nedir?

Bağ budamaya ya da ağaç kesmeye yarayan eğri bir tür bıçak.

TARAF Nedir?


1 . Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri: "Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat..."- R. H. Karay.
2 . Yön, yan, doğrultu: "Deniz tarafındaki çayırdan bir sürü koyun geçiyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Yöre, yer: "Üsküdar tarafındaki evlerin camları kor gibi parlıyordu."- H. Taner.
4 . İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri: "Karşı tarafın adamları."- .
5 . Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi: "Baba tarafı zengin."- .
6 . Bir şeyin belli bölümü, kısmı: "Tiyatronun ön tarafı konuklara ayrıldı."- .

UÇSUZ Nedir?

Ucu olmayan: "Geçen günlerim bana dalgaları sayılmayan uçsuz bir deniz gibi göründü."- H. E. Adıvar.

A A B D E L L N Ğ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Alabildiğine,

8 Harfli Kelimeler

Albenili,

7 Harfli Kelimeler

Adaleli, Adilane, Ladenli, Niğdeli,

6 Harfli Kelimeler

Albeni, Badeli, Balina, Bienal, Bileği, Değini, İadeli, İğneli, Ladini,

5 Harfli Kelimeler

Abadi, Abani, Abdal, Abide, Adale, Aleni, Anide, Bağan, Bağda, Baliğ, Banal, Bedii, Beliğ, Belli, Benli, Bindi, Dalan, Debil, Değil, Değin, Delil, Denli, Dilli, Dinli, İbdai, İblağ, İdeal, Laden, Ladin, Niğde,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abli, Adil, Adli, Ağda, Aile, Alan, Alil, Anal, Bade, Badi, Bağa, Bala, Bale, Bana, Bani, Bela, Beli, Bide, Bile, Bili, Bina, Bini, Daği, Dana, Dane, Debi, Deli, Deni, Diba, Dine, Dini, Edna, Eğil, Eğin, Elan, Elli, Enli, İade, İane,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abe, Abi, Ada, Adi, Ağa, Ala, Ali, Ana, Ani, Bad, Bağ, Bal, Ban, Bed, Bel, Ben, Bin, Dağ, Dal, Dil, Din, Eda, Edi, Ela, İde, İla, İle, İni, Lal, Lan, Leb, Nal,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ad, Ağ, Al, An, Be, De, El, En, İğ, İl, İn, La, Le, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.