ALAŞIMLAMAK (TDK)

Metale, alaşım elementlerini eriterek katmak.

Alaşımlamak kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi A , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi I , altıncı harfi M , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı A sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAŞIM Nedir?

Bir metalin belli oranlarda bir veya birkaç metalle ergimesiyle oluşan yeni metal, halita.

ELEM Nedir?

Acı, üzüntü, dert, keder: "... dayanılmaz bir elemle yüreği sızladı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ELEME Nedir?


1 . Elemek işi, eliminasyon.
2 . spor Çeyrek sona katılacak sporcu ve takımları ayırmak için düzenlenen seçme yarışı.

ELEMENT Nedir?

Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılamayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen madde: "Grafit ve elmas, karbon elementinin iki değişik biçimidir."- .

KATMA Nedir?


1 . Katmak işi, ilhak.
2 . sıfat Katılmış, eklenmiş, ulanmış, munzam.
3 . halk ağzında Kıldan veya yünden yapılmış ip, sicim.

KATMAK Nedir?


1 . Bir şeyin içine, üstüne veya yanına, niteliğini değiştirmek veya niceliğini artırmak için başka bir şey eklemek, karıştırmak: "Sirkeye su katmak."- .
2 . Bir araya getirmek: "Fadime, bu yavru bolluğu arasında kuzuları çocuklara ve çocukları kuzulara katarak en olgun bir saadet içinde yaşamış."- H. E. Adıvar.
3 . Birlikte göndermek: "Kafileye muhafız katmak."- .
4 . halk ağzında Döllenmeyi sağlamak için erkek hayvanı dişinin yanına salmak.

KATMAK Nedir?


1 - Bir şeyin içine, üstüne ya da yanına, niteliğini değiştirmek ya da niceliğini artırmak için başka bir şey eklemek, karıştırmak, °ilave etmek.
2 - Birlikte göndermek.
3 - Döllenmeyi sağlamak için erkek hayvanı dişinin yanına salmak.

META Nedir?


1 - Mal, ticaret malı.
2 - Elde bulunan varlık, sermaye.

METAL Nedir?


1 . Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde, metal.
2 . Dizgi makinelerinde satırları oluşturmak için eritilen antimon ve kurşun alaşımı.

A A A A I K L L M M Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Alaşımlamak,

10 Harfli Kelimeler

Alaşımlama,

9 Harfli Kelimeler

Akşamlama, Alıklaşma, Alımlamak, Alkışlama, Malaklama, Malalamak, Maşalamak,

8 Harfli Kelimeler

Alalamak, Alımlama, Allaşmak, Aşılamak, Kamalama, Malalama, Maşalama,

7 Harfli Kelimeler

Aklaşma, Alakalı, Alalama, Alışmak, Allamak, Allaşma, Almaşık, Almaşlı, Aşamalı, Aşılama, Aşılmak, Kalmalı, Kamaşma, Kaşlama, Kışlama, Laklama, Maşalık, Şaklama,

6 Harfli Kelimeler

Akışma, Aklama, Alaşım, Alışma, Allama, Amalık, Aşılma, Iklama, Kamalı, Kaşıma, Laakal, Maaşlı, Malama, Maşala, Maşalı, Şakıma, Şallak, Şamalı, Şamama,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Akşam, Alaka, Alkım, Alkış, Allık, Almak, Almaş, Aşama, Aşlık, Aşmak, Kalım, Kalış, Kalma, Kamış, Kaşlı, Kılma, Kışla, Makam, Malak, Mamak, Şalak,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Alık, Alım, Alış, Allı, Alma, Amal, Amma, Aşık, Aşım, Aşma, Kala, Kama, Laka, Lala, Lama, Maaş, Mala, Mama, Maşa, Şaka, Şama,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Ama, Aşı, Aşk, Kal, Kam, Kaş, Kıl, Kış, Lak, Lal, Lam, Mal, Maş, Şak, Şal, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Aş, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.