ALIŞTIRILMAK (TDK)

Alıştırma işine konu olmak: "Bu odacı namzetleri ufaktan ufağa hizmete alıştırılırlar, adap erkân öğrenirlerdi."- H. F. Ozansoy.

Alıştırılmak kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi I , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi T , altıncı harfi I , yedinci harfi R , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi M , onbirinci harfi A , onikinci harfi K . Başı A sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ADAP Nedir?


1 . Töre.
2 . Yol yordam: "Edebiyatın da kendine mahsus adabı var."- O. V. Kanık.

ALIŞ Nedir?

Alma işi.

ALIŞTIRMA Nedir?


1 . Alıştırmak işi.
2 . Bir beceriyi, bilgiyi kazanmak için yapılan tekrar, temrin, talim, egzersiz.
3 . Bir motorun yavaş yavaş çalıştırılarak tam verimli olarak çalışmasını sağlama, rodaj.
4 . spor Bir spor dalında yapılan hazırlık çalışması, idman, egzersiz, antrenman.

HİZMET Nedir?


1 - Birinin işini görme ya da birine yarayan bir işi yapma.
2 - Görev, i?
3 - Bakım, özen, °ihtimam.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

NAMZET Nedir?


1 . Aday: "Ben kalkar, namzedin yüzüne dik dik bakarım."- Ö. Seyfettin.
2 . halk ağzında Sözlü, yavuklu.

ODACI Nedir?

Resmî kuruluşlarda, iş yerlerinde, temizlik ve getir götür işlerine bakan görevli, hizmetli, hademe, müstahdem: "Şişman odacı sahanlıkta bir daha gözüktü."- E. E. Talu.

OZAN Nedir?


1 . Saz çalarak şiirler, deyişler ve destanlar söyleyen halk sanatçısı, saz şairi, âşık: "Oralarda âşıklar, halkı coşturmak için ozanların kopuzlarını çalıyorlar."- O. S. Orhon.
2 . Şiir yazan kimse, şair: "Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur."- N. Cumalı.

UFAK Nedir?


1 . Boyutları normalden küçük: "Ufak ev."- .
2 . Yaşça daha küçük olan: "İki ufak çocuk konuşarak Fener'e doğru gidiyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Makam, derece bakımından geri olan: "Ufak bir memuriyet de olsa olurdu."- O. Kemal.
4 . mecaz Önemsiz, çok az: "Ufak bir ameliyatla yüzük kesilip alındı."- R. N. Güntekin.

A A I I I K L L M R T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Alıştırılmak, Ilıklaştırma,

11 Harfli Kelimeler

Alıştırılma,

10 Harfli Kelimeler

Alıştırmak, Artımlılık, Ilıştırmak, Tırıllamak,

9 Harfli Kelimeler

Aktarılış, Alışılmak, Alıştırma, Altmışlık, Arıtılmak, Aşırılmak, Ilıklaşma, Ilıştırma, Işılatmak, Karışılma, Şakırtılı, Şarıltılı, Taşımalık, Tırıllama,

8 Harfli Kelimeler

Akışmalı, Akıtmalı, Alışılma, Altmışar, Aralıklı, Arıtılış, Arıtılma, Aşırılık, Aşırılma, Aşırtmak, Aştırmak, Işıklama, Işılamak, Işılatma, Karşıtlı, Kartallı, Kırlaşma, Kırtlama, Kışlatma, Kıtlaşma, Maltalık, Maşatlık, Şırlamak, Taşımlık, Taşırmak, Tıkamalı,

7 Harfli Kelimeler

Aktarım, Aktarış, Alırlık, Alışmak, Almaşık, Almaşlı, Altılık, Altışar, Arıtmak, Arlılık, Artımlı, Aşılmak, Aşırmak, Aşırtma, Aştırma, Atılmak, Atımlık, Atışmak, Ilıtmak, Işılama, Işıtmak, Kalımlı, Kalıtım, Kalmalı, Kamışlı, Karaltı, Karılma, Karışım, Karışma, Kaşarlı, Katılım, Katılış, Katılma, Katışma, Katmalı, Kımıltı, Kırılış, Kırılma, Kırışma, Kırıtım,

6 Harfli Kelimeler

Akıllı, Akışlı, Akışma, Akıtış, Akıtma, Alaşım, Alımlı, Alışık, Alışkı, Alışma, Altılı, Altlık, Altmış, Amalık, Araklı, Aralık, Aratış, Arılık, Arıtım, Arıtış, Arıtma, Arkalı, Armalı, Artmak, Aşıklı, Aşılma, Aşırma, Aşırtı, Atalık, Atılım, Atılış, Atılma, Atışma, Atkılı, Iklama, Ilımak, Ilımlı, Ilıtma, Iraklı, Iramak,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akşam, Aktar, Aktaş, Alarm, Alkım, Alkış, Allık, Almak, Almaş, Altık, Altlı, Arkıt, Artık, Artım, Artış, Artma, Aşılı, Aşırı, Aşlık, Aşmak, Atılı, Atmak, Atmık, Ilıma, Iltar, Irama, Irmak, Işıma, Iştır, Itlak, Kalım, Kalış, Kalıt, Kalma, Kamış, Karış, Karlı, Karma, Karşı,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Alık, Alım, Alış, Allı, Alma, Altı, Amal, Arak, Arık, Arış, Arka, Arlı, Arma, Artı, Aşar, Aşık, Aşım, Aşıt, Aşma, Atak, Ataş, Atık, Atıl, Atım, Atış, Atkı, Atlı, Atma, Ilık, Ilım, Irak, Işık, Işıl, Işkı,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Alt, Ama, Ara, Arı, Ark, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ata, Ira, Irk, Kal, Kam, Kar, Kaş, Kat, Kıl, Kır, Kış, Kıt, Lak, Lal, Lam, Mal, Maş, Mat, Ram, Şak, Şal, Şat, Şık, Tak, Tal, Tam, Tar, Taş,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, Aş, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.