ALIŞMA (TDK)

Alışmak işi: "Sonra alışma, tanışma, doyuşma ve ... kakışma gelir arkasından."- H. Taner.

Alışma kelimesi baş harfi A son harfi A olan bir kelime. Başında A sonunda A olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi I , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi M , altıncı harfi A . Başı A sonu A olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALIŞ Nedir?

Alma işi.

ALIŞMA Nedir?

Alışmak işi: "Sonra alışma, tanışma, doyuşma ve ... kakışma gelir arkasından."- H. Taner.

ALIŞMAK Nedir?


1 . Bir işi tekrarlayarak kolaylıkla yapabilmek: "Muhtaç değiliz ama ben çalışmaya alıştım."- E. İ. Benice.
2 . Yadırgamaz duruma gelmek: "Havaya alışmak. Bulunduğu çevreye alışmak."- .
3 . Uyar duruma gelmek, uygun gelmek, intibak etmek: "Bu mesleğe alışmış gibi görünüyor."- N. Araz.
4 . Sürekli ister olmak: "Tütüne alışmak. Eğlenceye alışmak."- .
5 . Bağlanmak, ısınmak: "Birdenbire ona alıştığını hissediyor ve bu işe ayrıca şaşıyordu."- A. H. Tanpınar.
6 . Bağımlılık kazanmak: "İlaca alıştı. Dayağa alıştı."- .
7 . Evcilleşmek, ehlîleşmek.
8 . (nsz) Tutuşmak, yanmaya başlamak.

ARKA Nedir?


1 . Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön karşıtı: "Evin arkasında bahçe var."- .
2 . Bir şeyin sırt durumunda olan yüzeyi: "Çocuğun arkası ağrıyormuş."- .
3 . Geri kalan bölüm, kısım: "Masalın arkası. Yazının arkası."- .
4 . Art, peş.
5 . Otururken sırtın dayandığı yer: "Otomobile bindiğimiz zaman başını arkaya yaslamış, gözlerini yummuştu."- T. Buğra.
6 . İnsanın vücudu, bedeni: "Arkasında beli kemerli, dar, şık bir pardösü vardı."- R. H. Karay.
7 . sıfat Arkada olan, arkada bulunan.
8 . mecaz Kayırıcı: "Memur olmak için büyük bir arka gerek."- H. R. Gürpınar.
9 . mecaz Geçmiş, geride kalmış zaman: "Bütün gözler arkaya, maziye çevrilmişti."- Y. K. Beyatlı.

ARKASINDAN Nedir?

birinin yokluğunda: "Birini arkasından övmek."- .

GELİR Nedir?


1 . Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat: "Saklanan bir gelir vardı ki aç, çıplak kalmıyorlardı."- M. Yesari.
2 . Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandırdığı aylık, kira vb. getiri, varidat, irat.

KAKIŞMA Nedir?

Kakışmak işi.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

TANI Nedir?

Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teşhis.

TANIŞ Nedir?

Tanıdık (kimse veya yer): "Birdenbire samimileşiverdi, kırkyıllık tanış olup çıktı."- T. Buğra.

TANIŞMA Nedir?

Tanışmak işi: "Bu saat, deniz yolculuklarının tatlı ve samimi tanışmalara en müsait olan saatidir."- Y. K. Karaosmanoğlu.

A A I L M Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Alaşım, Alışma, Aşılma, Maaşlı, Maşalı, Şamalı,

5 Harfli Kelimeler

Almaş,

4 Harfli Kelimeler

Alım, Alış, Alma, Amal, Aşım, Aşma, Lama, Maaş, Mala, Maşa, Şama,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Ama, Aşı, Lam, Mal, Maş, Şal,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Aş, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.