ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK (TDK)

Alçakgönüllü olma durumu ya da alçakgönüllüye yakışacak davranış, kanaatkârlık, °tevazu.

Alçakgönüllülük kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi G , yedinci harfi Ö , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi Ü , onuncu harfi L , onbirinci harfi L , onikinci harfi Ü , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi Ü , onbeşinci harfi K . Başı A sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALÇAK Nedir?


1 . Yerden uzaklığı az olan, yüksek karşıtı: "Alçak tavanlı bir oda."- .
2 . Aşağı olan, yüksek olmayan (yer).
3 . Kısa (boy): "Alçak boylu bir adam."- .
4 . mecaz Bile bile en kötü, en ahlaksızca davranışlarda bulunan, aşağılık, soysuz, namert, rezil, hain: "Vatan hizmetinden kaçanlar alçaktır."- .

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KANA Nedir?

Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler.

KANAAT Nedir?


1 - Elindekinden hoşnut olma durumu, kanıklık, yeter bulma, yetinme, fazlasını istememe, doyum.
2 - Kanma, inanma.
3 - Kanış, kanı, düşünce.

YAKI Nedir?

Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan, koyuca lapa: "Hardal yakısı."- .

YAKIŞ Nedir?

Yakma işi.

A A G K K L L L L N Ç Ö Ü Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Gönüllülük,

9 Harfli Kelimeler

Gülünçlük, Ölçülülük,

8 Harfli Kelimeler

Akgünlük, Güçlülük, Gülünçlü, Günlükçü, Ölgünlük, Önlüklük,

7 Harfli Kelimeler

Gönçlük, Gönüllü, Kaküllü, Ölçülük, Ölçünlü, Önlüklü,

6 Harfli Kelimeler

Çalkak, Çangal, Çökkün, Çöllük, Göçkün, Gökçül, Göllük, Güçlük, Güllaç, Güllük, Gülünç, Günlük, Kalkan, Kangal, Küllük, Külünk, Laklak, Ölçülü, Ölülük, Ünlülü,

5 Harfli Kelimeler

Aklan, Alçak, Alkan, Alnaç, Anlak, Çakal, Çalak, Çanak, Çökük, Çünkü, Göçük, Gölük, Gönül, Güçlü, Güllü, Gülük, Günlü, Kaçak, Kakaç, Kakül, Kalak, Kalan, Kalça, Kanal, Kanka, Kökçü, Köklü, Kölük, Küçük, Küllü, Laçka, Lagün, Nalça, Ölçün, Ölgün, Önlük, Üçgül, Üçlük,

4 Harfli Kelimeler

Açan, Akaç, Akak, Akça, Alan, Anaç, Anal, Anka, Gala, Göçü, Gönç, Günü, Kaça, Kaka, Kala, Kana, Klan, Künk, Laka, Lala, Öçlü, Ölçü, Ölük, Üçlü, Ülkü, Ünlü,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akü, Ala, Alg, Ana, Çak, Çal, Çan, Çöl, Çük, Gak, Göç, Gök, Göl, Gön, Güç, Gül, Gün, Kaç, Kak, Kal, Kan, Kök, Kül, Lak, Lal, Lan, Lök, Lük, Nal, Ölü,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, An, La, Nü, Öç, Ön, Üç, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.