AKYUVAR (TDK)

Kan ve lenf vb. vücut sıvılarında bulunan çekirdekli, yuvarlak hücre, lökosit.

Akyuvar kelimesi baş harfi A son harfi R olan bir kelime. Başında A sonunda R olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi K , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi U , beşinci harfi V , altıncı harfi A , yedinci harfi R . Başı A sonu R olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEKİ Nedir?


1 . Tartı.
2 . 225,97
8 kg olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan ağırlık ölçü birimi.
3 . mecaz Üzüntü, sıkıntı.
4 . halk ağzında Kadınların başlarına bağladıkları örtü.

ÇEKİRDEK Nedir?


1 . Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum: "Kayısı çekirdeği. Zeytin çekirdeği. Karpuz çekirdeği."- .
2 . Yenmek için satılan kabak veya ayçiçeği tohumu: "Şimdi bir sinemada kabak çekirdeği yiyorlar."- S. F. Abasıyanık.
3 . Ağaçlarda soyulmayan bölüm.
4 . biyoloji Bir hücrenin merkezini oluşturan cisimcik: "İnsan kanındaki alyuvarlar, çekirdeği olmayan hücrelerdir."- .
5 . fizik Atom çekirdeği.
6 . eskimiş Kuyumculukta kullanılan ve
5 cgr'a eşit olan ağırlık ölçüsü.
7 . sıfat, mecaz Bir şeyin temelini oluşturan: "Çekirdek kadro."- .

ÇEKİRDEKLİ Nedir?

Çekirdeği olan, içinde çekirdeği bulunan.

HÜCRE Nedir?


1 . İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birliği, göze.
2 . Küçük oda.
3 . Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıldıkları küçük oda: "Sonunda hücresine götürdüler de boylu boyunca uzanabildi."- S. F. Abasıyanık.
4 . mecaz Siyasi bir inançla gizli olarak çalışan bir örgütün genellikle aynı yerde çalışanlarının oluşturduğu topluluk.

LENF Nedir?

Damarlarda dolaşan kanla, doku ögeleri arasında aracı görevi yapan, kan plazması ve lenfositten oluşan saydam, sarı renkte bir sıvı, ak kan, lenfa.

LÖKOSİT Nedir?

Akyuvar.

SIVI Nedir?

Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi, likit.

VÜCUT Nedir?


1 . İnsan veya hayvan gövdesi, beden: "Koltukta vücudunu bir yandan bir yana çevirirken âdeta inliyor."- R. N. Güntekin.
2 . eskimiş Var olma, varlık.

YUVARLAK Nedir?


1 . Top veya küre biçiminde toparlak şey.
2 . sıfat Top veya küre biçiminde olan, müdevver: "Yuvarlak bir yüz. Yuvarlak bir masa."- .

A A K R U V Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Akyuvar,

5 Harfli Kelimeler

Kayar, Kayra, Kurya, Vakar, Vakur, Varak, Yarak, Yarka, Yavru, Yuvak, Yuvar,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akur, Akva, Arak, Arka, Arya, Avar, Ayak, Ayar, Ayva, Kara, Kaya, Kura, Uray, Uyak, Vaka, Yaka, Yara, Yuva,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ara, Ark, Aya, Kar, Kav, Kay, Kur, Ray, Var, Vay, Yak, Yar,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Ar, Av, Ay, Ra, Ur, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.