AKTİNOLİT (TDK)

Işıntaşı.

Aktinolit kelimesi baş harfi A son harfi T olan bir kelime. Başında A sonunda T olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi K , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi O , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi T . Başı A sonu T olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

IŞINTAŞI Nedir?

Kalsiyum, demir vb. içeren yeşil zeytin renginde taş, °aktinolit.

A K L N O T T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kaolinit,

7 Harfli Kelimeler

Aktinit, İntikal, Otantik,

6 Harfli Kelimeler

İnikat, İtalik, İtikal, İtikat, Kaolin, Oktant, Taklit,

5 Harfli Kelimeler

Akont, Antik, İlkin, İntak, İtila, İtina, İtlik, Kanto, Katil, Katot, Kilit, Kinli, Kitin, Kolan, Kolit, Kotan, Lakin, Latin, Likit, Nakil, Nakit, Nakli, Nokta, Oktan, Otlak, Takti, Talik, Tatil, Tilki, Titan, Tokat, Tonik, Tonla, Total,

4 Harfli Kelimeler

Akil, Akit, Akli, Alto, Anot, Atik, Atol, İkna, İkon, İlan, İlik, İnak, İnal, İnat, İnik, İnti, İtki, Kail, Kain, Kani, Kano, Kant, Kati, Kilo, Klan, Klon, Kola, Koli, Koni, Kont, Kota, Laik, Lain, Lika, Link, Lota, Nail, Nato, Nota, Olta,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alo, Alt, Ani, Ant, Ati, İka, İki, İla, İlk, İni, İta, İti, Kal, Kan, Kat, Kil, Kin, Kit, Kol, Kot, Lak, Lan, Lok, Lot, Nal, Not, Ona, Tak, Tal, Tan, Tat, Tik, Tin, Tok, Tol, Ton,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, At, İl, İn, İt, Ki, La, Ok, Ol, On, Ot, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.