AKTİNİT (TDK)

Aktinyum, toryum, protaktinyum, tulyum, plütonyum, amerikyum, küriyum ve berkelyum radyoaktif elementlerinin ortak adı.

Aktinit kelimesi baş harfi A son harfi T olan bir kelime. Başında A sonunda T olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi K , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi İ , yedinci harfi T . Başı A sonu T olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKTİNYUM Nedir?

Atom numarası 89, atom ağırlığı 22
7 olan radyoaktif bir element (simgesi Ac).

BERKELYUM Nedir?

Atom numarası 97, atom ağırlığı 29
4 olan yapay element (simgesi Bk).

ELEM Nedir?

Acı, üzüntü, dert, keder: "... dayanılmaz bir elemle yüreği sızladı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ELEME Nedir?


1 . Elemek işi, eliminasyon.
2 . spor Çeyrek sona katılacak sporcu ve takımları ayırmak için düzenlenen seçme yarışı.

ELEMENT Nedir?

Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılamayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen madde: "Grafit ve elmas, karbon elementinin iki değişik biçimidir."- .

KÜRİYUM Nedir?

Atom numarası 96, atom ağırlığı 24
8 olan, aktinitlerden, plütonyum 239'un helyum çekirdekleriyle bombardımanından elde edilen radyoaktif bir element (simgesi Cm).

ORTAK Nedir?


1 . Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar, partner: "Bırakın ortağıma bir telefon edeyim."- H. Taner.
2 . Kuma: "Kendi üstüne bir ortağın getirilmesi Emeti'nin pek ziyade gücüne gitmişti."- E. E. Talu.
3 . sıfat Birden çok kimse veya nesneyi ilgilendiren, onlara özgü olan, onların katılmasıyla oluşan, müşterek: "Edebiyata şiirle başlamak, büyük küçük bütün yazarlarda görülen ortak bir yöndür."- N. Cumalı.

PLÜTON Nedir?

19
30 yılında keşfedilen, güneşe en uzak gezegen.

PROTAKTİNYUM Nedir?

Atom numarası 91, atom ağırlığı 23
1 olan, aktinit grubundan radyoaktif bir element (simgesi Pa).

RADYOAKTİF Nedir?

Işınetkin.

TORYUM Nedir?

Atom numarası 90, atom ağırlığı yaklaşık 23
2 olan, yoğunluğu 112,
6 olan, 1700 °C'de eriyen, kurşun renginde, havada bozulmaz, atom enerjisi kaynağı olarak kullanılan radyo etkin bir element (simgesi Th).

TULYUM Nedir?

Atom numarası 69, atom ağırlığı 168,9, yoğunluğu 9,
3 olan, yaklaşık 1500 °C'de eriyen nadir bir element (simgesi Tm).

A K N T T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Aktinit,

6 Harfli Kelimeler

İnikat, İtikat,

5 Harfli Kelimeler

Antik, İntak, İtina, Kitin, Nakit, Takti, Titan,

4 Harfli Kelimeler

Akit, Atik, İkna, İnak, İnat, İnik, İnti, İtki, Kain, Kani, Kant, Kati, Takt, Tank,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ani, Ant, Ati, İka, İki, İni, İta, İti, Kan, Kat, Kin, Kit, Tak, Tan, Tat, Tik, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ak, An, At, İn, İt, Ki, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.