AKTÜEL (TDK)


1 . Güncel.
2 . felsefe Edimsel.

Aktüel kelimesi baş harfi A son harfi L olan bir kelime. Başında A sonunda L olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi K , üçüncü harfi T , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi E , altıncı harfi L . Başı A sonu L olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EDİM Nedir?


1 . Yapılmış, gerçekleşmiş iş, amel, fiil: "Günlük yaşamımıza şöyle bir baksak her edimimizin altında umutluluk bulunmadığını görürüz."- M. C. Anday.
2 . felsefe İnsan davranışı.
3 . hukuk Alacaklının isteyebileceği ve borçlunun yapmak zorunda olduğu davranış, ivaz.
4 . ruh bilimi Belirli bir durumla karşılaştığı zaman kişinin yapabildiği davranış.

EDİMSEL Nedir?

Edim niteliğinde olan, gerçek olarak var olan, fiilî, aktüel, gizli ve tasarımlı karşıtı: "Bir mermer kütlesinde bir heykel ancak tasarılı olarak vardır, o mermer işlendikçe heykel edimsel bir varlık kazanır."- .

FELSEFE Nedir?


1 . Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması: "Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur."- N. Cumalı.
2 . Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü: "Tarih felsefesi. Hukuk felsefesi."- .
3 . Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi: "Sokrates felsefesi."- .
4 . Dünya görüşü: "Yargılarınızı, felsefenizi kendinize saklayıp oyununuza tek özdeyiş katmayacaksınız."- H. Taner.
5 . Bir konuda soyut düşünüş: "Uzun felsefelerden sonra Mediha'yı benden çok sevdiğini anlatıyor."- H. E. Adıvar.

GÜNCE Nedir?

Günlük (I).

GÜNCEL Nedir?

Günün konusu olan, şimdiki, bugünkü (haber, olay vb.), aktüel: "Güncel olaylar, yorumlarla şaşılacak bir özdeşlik, bir uyum gösterir."- N. Cumalı.

A E K L T Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Aktüel,

5 Harfli Kelimeler

Ketal, Külte, Kütle,

4 Harfli Kelimeler

Alet, Atel, Kale, Kült, Lake, Talk, Tela, Ülke,

3 Harfli Kelimeler

Akü, Alt, Ate, Ekü, Ela, Elk, Kal, Kat, Kel, Ket, Kül, Küt, Lak, Lük, Tak, Tal, Tek, Tel, Tül,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, At, Ek, El, Et, Ke, La, Le, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.