AKTÜALİZM (TDK)


1 . Edimselcilik.
2 . Kuvveden fiile geçmiş olan hâl.

Aktüalizm kelimesi baş harfi A son harfi M olan bir kelime. Başında A sonunda M olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi K , üçüncü harfi T , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi M . Başı A sonu M olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EDİM Nedir?


1 . Yapılmış, gerçekleşmiş iş, amel, fiil: "Günlük yaşamımıza şöyle bir baksak her edimimizin altında umutluluk bulunmadığını görürüz."- M. C. Anday.
2 . felsefe İnsan davranışı.
3 . hukuk Alacaklının isteyebileceği ve borçlunun yapmak zorunda olduğu davranış, ivaz.
4 . ruh bilimi Belirli bir durumla karşılaştığı zaman kişinin yapabildiği davranış.

EDİMSEL Nedir?

Edim niteliğinde olan, gerçek olarak var olan, fiilî, aktüel, gizli ve tasarımlı karşıtı: "Bir mermer kütlesinde bir heykel ancak tasarılı olarak vardır, o mermer işlendikçe heykel edimsel bir varlık kazanır."- .

EDİMSELCİLİK Nedir?

Geçmiş jeolojik olayların bugünkülere bakarak açıklanabileceğini ileri süren öğreti, aktüalizm.

FİİL Nedir?


1 . İş, davranış.
2 . dil bilgisi Olumlu veya olumsuz olarak çekimli durumda zaman kavramı taşıyan veya zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı veren kelime, eylem.

GEÇMİŞ Nedir?


1 . Geçme işini yapmış.
2 . Zaman bakımından geride kalmış: "Bu eski sesler içinde geçmiş zamanlar uyuyor, uyanıyor, geriniyor, yaşıyor gibidir."- A. Ş. Hisar.
3 . Çürümeye yüz tutmuş.
4 . isim Bugüne göre geride kalmış olan zaman, mazi: "Onlar bu davranışlarıyla geçmişte sadece huzursuzluk yarattı."- N. Cumalı.
5 . isim Arkada kalan hayat, mazi: "Perde perde örtülü olan eski bir geçmişten kulaklarına garip bir fısıltı gelmişti."- O. C. Kaygılı.
6 . isim Birinin ölmüş ana, baba ve yakınları: "Senin de yedi göbek geçmişine rahmet okusun ha?"- M. Ş. Esendal.

KUVVE Nedir?


1 . Düşünce, niyet.
2 . Bir devletin silahlı kuvvetlerinin durumu veya gücü.
3 . Yeti.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

A A K L M T Z Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Aktüalizm,

7 Harfli Kelimeler

Kalamit, Kataliz, Katliam, Malakit, Mülakat, Müzikal,

6 Harfli Kelimeler

Amilaz, İmalat, Laktaz, Mülaki, Talika,

5 Harfli Kelimeler

Akait, Akmaz, Almak, Atmak, Azami, Azmak, İkmal, İlzam, Kalma, Kamil, Katil, Katma, Kazma, Klima, Makat, Makta, Malak, Malaz, Malik, Matiz, Matla, Mazak, Milat, Mülki, Müzik, Takim, Takla, Takma, Talak, Talaz, Talik, Talim, Tamik, Tazim, Zalim, Zükam,

4 Harfli Kelimeler

Akil, Akim, Akit, Akli, Akma, Alaz, Alim, Alma, Amal, Amil, Amit, Atak, Atik, Atma, Azat, Azil, Azim, Azit, Azma, İkaz, İlam, İmal, İmla, İmza, İzam, Kail, Kaim, Kala, Kama, Kati, Kaza, Klüz, Kült, Laik, Laka, Lama, Lata, Laza, Lika, Mail,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aka, Akü, Ala, Ali, Alt, Ama, Ata, Ati, Aza, İka, İla, İlk, İma, İta, Kal, Kam, Kat, Kaz, Kil, Kim, Kit, Kül, Küt, Lak, Lam, Laz, Lim, Lük, Mai, Mal, Mat, Mil, Mit, Tak, Tal, Tam, Tik, Tim, Tiz,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, At, Az, İl, İm, İt, İz, Ki, La, Mi, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.