AKTÖRLÜK (TDK)


1 . Aktörün görevi, aktörün yaptığı iş: "Tiyatro ve aktörlük onun için biçilmiş kaftandı."- O. C. Kaygılı.
2 . mecaz Olduğundan başka türlü görünme, kendini başka türlü gösterme.

Aktörlük kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi K , üçüncü harfi T , dördüncü harfi Ö , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi K . Başı A sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKTÖR Nedir?


1 . Erkek oyuncu: "Bir tiyatro kumpanyasında aktör oldum."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Olduğundan başka türlü görünen kimse.

AKTÖRLÜK Nedir?


1 . Aktörün görevi, aktörün yaptığı iş: "Tiyatro ve aktörlük onun için biçilmiş kaftandı."- O. C. Kaygılı.
2 . mecaz Olduğundan başka türlü görünme, kendini başka türlü gösterme.

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

BİÇİLMİŞ Nedir?

Bütünüyle uygun, elverişli anlamına gelen "biçilmiş kaftan" deyiminde geçer.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜNME Nedir?

Görünmek işi: "Sabaha karşı Sevgi odaya girdiğinde gelişini duydu ama uyur gibi görünmeyi doğru buldu."- N. Cumalı.

GÖSTERME Nedir?


1 . Göstermek işi: ": "Akreditifi açtırmadan ithal edilecek malı karşılık olarak gösterme olanağı yok."- Ç. Altan.
2 . Teşhir, sergileme.

KAFTAN Nedir?


1 . Çoğu ipekten yapılan, bir çeşit uzun, süslü üst giysisi: "Başkasına ait sırmalı kaftanı giymektense kendi malım olan eski hırkayı tercih ederim."- Ö. Seyfettin.
2 . Padişahların gönül almak, ödüllendirmek için birine giydirdikleri değerli kumaş veya kürkten yapılmış giysi, hilat.

KAYGI Nedir?

Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa: "Korku ve kaygıyla vücudunu dinledi."- A. İlhan.

KAYGILI Nedir?

Kaygısı olan, üzüntülü: "Kadın kaygılı bir sesle bağırdı."- H. E. Adıvar.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

ONUN Nedir?

O adılının tamlayan durumu.

TÜRLÜ Nedir?


1 . Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif.
2 . isim Çeşitli sebzelerle pişirilen yemek.

A K K L R T Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Aktörlük,

6 Harfli Kelimeler

Körlük,

5 Harfli Kelimeler

Aktör, Kakül, Köklü, Kölük, Körük, Kütör, Örtük,

4 Harfli Kelimeler

Kart, Kötü, Kral, Kült, Kürk, Kürt, Ölük, Örtü, Örük, Talk, Trük, Türk, Ürat,

3 Harfli Kelimeler

Akü, Alt, Ark, Art, Kak, Kal, Kar, Kat, Kök, Kör, Kül, Kür, Küt, Lak, Lök, Lük, Ölü, Örk, Örü, Tak, Tal, Tar, Tör, Tül, Tür,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.