AKSİLEŞMEK (TDK)

Huysuzlanmak, huysuzluk etmek, ters davranmak, inatçılık etmek: "Öfkelenince büsbütün kekemeleşir, aksileşirdi."- .

Aksileşmek kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi K , üçüncü harfi S , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı A sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKSİ Nedir?


1 . Ters, zıt, karşıt, olumsuz, menfi: "Salıncağın ipini sallandığı istikametin aksine çekti."- O. C. Kaygılı.
2 . Uygun olmayan: "Kusura bakma abla! Aksi zamana rastladı. Gazozları yetiştiremedik."- A. K. Tecer.
3 . İnatçı, hırçın, huysuz: "Ben bu aşçı kadar çılgın ve aksi insan görmedim."- R. N. Güntekin.

BÜSBÜTÜN Nedir?

İyiden iyiye, iyice, tamamen, tamamıyla, temelli: "Seçim günleri yaklaştıkça iki komşu da propaganda faaliyetini büsbütün artırdılar."- H. Taner.

DAVRANMAK Nedir?


1 . Bir kimseye veya bir şeye karşı belli tavır takınmak: "Hiç gerekmezken dönüyor ve onu yeni görmüş gibi davranıyor."- T. Buğra.
2 . (-e) Bir şeye el atmak, girişmek: "Polisi görünce kaçmaya davrandılar."- H. Taner.
3 . (-e) Bir işi yapmaya hazır olmak, hazırlanmak: "Kalbine bu üzüntü düşünce duramadı, ayağa kalkıp gitmeye davrandı."- R. H. Karay.

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

HUYSUZ Nedir?

Huyu iyi olmayan, geçimsiz, şirret: "Yeni edindiği bu huysuz ve kavgacı tabiatı, küçükken masum hâllerinin ona sağlamış olduğu hoşgörüyü çabucak yok etti."- Y. N. Nayır.

HUYSUZLANMA Nedir?

Huysuzlanmak işi.

HUYSUZLANMAK Nedir?

Huysuzluk etmek, huysuzca davranmak: "Çocuk uykusu geldiği için huysuzlanıyor."- .

HUYSUZLUK Nedir?


1 . Huysuz olma durumu.
2 . Huysuzca davranış.

İNATÇILIK Nedir?

İnatçı olma durumu, direngenlik.

KEKE Nedir?

Kekeme.

KEKEME Nedir?

Damak sesleriyle başlayan kelimeleri ve heceleri tekrarlayarak birdenbire söyleyen ve keserek konuşan, keke, kekeç: "Arabacı yirmi beş yaşlarında delişmen, dili biraz kekeme bir oğlan."- M. Ş. Esendal.

TERS Nedir?


1 . Gerekli olan duruma karşıt, zıt.
2 . isim Bir şeyin içe gelen yanı, arkası: "Elinin tersiyle küçük bir tokat vurmuştu."- Ç. Altan.
3 . isim Kesici bir aletin kesmeyen yanı: "Kollarına bıçağın tersiyle birkaç tane vurmuşlar."- M. Ş. Esendal.
4 . mecaz Uygun olmayan, elverişsiz, münasebetsiz: "Ters sözlerinle, fazilet iddialarınla beni hırpalama."- H. C. Yalçın.
5 . mecaz Gönül ve cesaret kırıcı, huysuz, sert: "Ters adamın işi de ters gider."- M. Ş. Esendal.
6 . isim, mecaz Bir şeyin aksi, karşıtı: "Anlattığının tersi anlaşılınca utandı."- .

A E E K K L M S İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Aksileşmek,

9 Harfli Kelimeler

Aksileşme, Asileşmek,

8 Harfli Kelimeler

Asileşme, Eksilmek, Kesilmek, Kesişmek, Kesmelik,

7 Harfli Kelimeler

Ekilmek, Ekmeksi, Eksilme, Ekşimek, Eskimek, Eşeklik, Eşilmek, İskemle, İslemek, İşlemek, Kalemis, Kalsemi, Kaşeksi, Kesekli, Kesilme, Kesişme, Maskeli, Melaike, Mesleki, Meşelik, Silkmek,

6 Harfli Kelimeler

Akseki, Aleksi, Ekilme, Ekşime, Emekli, Eskime, Eşeksi, Eşilme, İskele, İsleme, İşemek, İşleme, Kaşeli, Kelime, Kemlik, Keseli, Kesmek, Kesmik, Klasik, Lamise, Melike, Melisa, Mesail, Mesela, Meslek, Meşale, Miskal, Seklem, Sekmek, Selika, Sikmek, Silkme, Silmek, Şemail,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Amele, Eklem, Ekmek, Eksik, Elmas, Elmek, Email, Emlak, Emlik, Emsal, Esame, Eskil, Eslek, Esmek, Eşkal, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, İkame, İkmal, İlmek, İmale, İmlek, İmsak, İsale, İslam, İşeme, İşkal, İşlek, İşlem, Kaime, Kalem, Kamil, Kasem, Kelam, Kelek, Kelem, Keles,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akik, Akil, Akim, Akis, Akli, Akse, Aksi, Alem, Alim, Amel, Amil, Asil, Asli, Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Ekşi, Elek, Elem, Elik, Elim, Elma, Emek, Emel, Emik, Emiş, Esik, Esim, Eski, Esma, Esme, Eşek, Eşik, Eşli, Eşme, İaşe, İlam, İlke,

3 Harfli Kelimeler

Aks, Ali, Asi, Ask, Aşk, Eke, Ela, Elk, İka, İla, İle, İlk, İma, İsa, Kak, Kal, Kam, Kas, Kaş, Kek, Kel, Kem, Kes, Keş, Kik, Kil, Kim, Lak, Lam, Leş, Lim, Mai, Mal, Mas, Maş, Mil, Mis, Sak, Sal, Sam,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, As, Aş, Ek, El, Em, Es, Eş, İl, İm, İs, İş, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Se, Si, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.