AKSIRIŞ (TDK)

Aksırma işi: "Kollarını açıp üç kişilik yer kaplayarak yemek yiyişi, aksırışı ve gülüşü çekilmez."- S. F. Abasıyanık.

Aksırış kelimesi baş harfi A son harfi Ş olan bir kelime. Başında A sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi K , üçüncü harfi S , dördüncü harfi I , beşinci harfi R , altıncı harfi I , yedinci harfi Ş . Başı A sonu Ş olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKSIRIŞ Nedir?

Aksırma işi: "Kollarını açıp üç kişilik yer kaplayarak yemek yiyişi, aksırışı ve gülüşü çekilmez."- S. F. Abasıyanık.

ÇEKİ Nedir?


1 . Tartı.
2 . 225,97
8 kg olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan ağırlık ölçü birimi.
3 . mecaz Üzüntü, sıkıntı.
4 . halk ağzında Kadınların başlarına bağladıkları örtü.

ÇEKİLME Nedir?


1 . Çekilmek işi: "Daha düğün olmadan Hayri benim okuldan çekilmemi istedi."- M. Ş. Esendal.
2 . Bir görevden, bir işten kendi isteği ile ayrılma, istifa: "Hesaplarını altüst etmiş, onu elli beş yaşında devlet memuriyetinden çekilmeye mecbur bırakmıştı."- R. N. Güntekin.
3 . askerlik Savaşta, bir ordunun veya bir birliğin düşmandan ayrılmak için yaptığı davranış, ricat: "Neticede işgal kuvvetleri, buralardan çekilmeye mecbur edildiler."- Atatürk.
4 . jeoloji Yerin yükselmesiyle bu yeri örten deniz sularının gerilemesi, basma karşıtı.
5 . spor Bir boksörün veya güreşçinin herhangi bir sebeple karşılaşmayı bırakması.

ÇEKİLMEZ Nedir?

Dayanılmaz, katlanılmaz olan.

GÜLÜŞ Nedir?

Gülme işi: "Kalleşliğin binbir çeşidi apaçık görünüyordu bu gülüşte."- N. Ataç.

KİŞİLİK Nedir?


1 . Bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütünü, şahsiyet: "Herkes, kişiliğine bağlı dokunulmaz, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir."- Anayasa.
2 . İnsanlara yakışacak durum ve davranış.
3 . toplum bilimi Bireyin toplumsal hayatı içinde edindiği alışkanlıkların ve davranışların bütünü.
4 . sıfat Herhangi bir kişi için, herhangi bir kişiye yetecek miktarda olan: "Bir kişilik yemek. İki kişilik yer."- .
5 . sıfat Herhangi bir sayıda kişiden oluşan: "Biz, kadın, kız ve çocuk, on altı kişilik bir kafile olduk."- A. Gündüz.
6 . halk ağzında Yabanlık.

YEMEK Nedir?


1 . Yemek yeme, karın doyurma işi: "Yemekten sonra gocuğuna sarar yatırırdı beni."- N. Cumalı.
2 . Yenmek için pişirilip hazırlanmış yiyecek, aş, taam.
3 . Günün belli saatlerinde yenilen besin: "Yemek ya kahvaltıda ya da yemekte yenir. Arada bir şey yenmez."- H. Taner.
4 . Konuklara yiyecek verilerek yapılan ağırlama: "Pek protokolcü olduğu için yemek sessiz geçiyordu."- F. R. Atay.

A I I K R S Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Aksırış,

6 Harfli Kelimeler

Sarkış,

5 Harfli Kelimeler

Aşırı, Karış, Karşı, Kasır, Kısır, Kısış, Kışır, Sarık, Sarış, Sırık, Şarkı, Şırak,

4 Harfli Kelimeler

Akış, Arık, Arış, Asık, Asır, Askı, Aşık, Irak, Iska, Işık, Işkı, Karı, Kars, Kısa, Rakı, Raks, Sarı, Sıkı, Sıra, Şark, Şıra,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Arı, Ark, Arş, Ası, Ask, Aşı, Aşk, Ira, Irk, Isı, Kar, Kas, Kaş, Kır, Kış, Sak, Sık, Sır, Şak, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Ar, As, Aş, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.