AKSÖĞÜT (TDK)

Söğütgillerden, kabukları eczacılıkta kullanılan bir söğüt türü (Salix alba).

Aksöğüt kelimesi baş harfi A son harfi T olan bir kelime. Başında A sonunda T olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi K , üçüncü harfi S , dördüncü harfi Ö , beşinci harfi Ğ , altıncı harfi Ü , yedinci harfi T . Başı A sonu T olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ECZA Nedir?


1 . Canlılardaki rahatsızlıkların bozuklukların ve çeşitli hastalıkların tanısı, önlenmesi veya tedavisi için yararlanılan doğal veya sentez yoluyla hazırlanmış madde.
2 . Çeşitli amaçlarla kullanılan kimyasal madde: "Burada musluklar, mermer teşrih masaları, antiseptik eczalar yok!"- F. R. Atay.

ECZACI Nedir?

Eczacılık fakültesinden mezun olarak eczacılık mesleğini yapmaya hak kazanmış kimse: "Eczacının söylediğinden anlıyorum, avuç avuç ağrı kesici alıyor."- T. Buğra.

ECZACILIK Nedir?


1 . Eczacının mesleği veya görevi.
2 . Hastalıkların tanısı, tedavisi ile sağlığın korunmasında kullanılan ilaçların ve kozmetik ürünlerin üretimi, çözümlenmesi, etkinlik ve güvenilirliği ile ilgili çalışmaları yürüten ve uygulayan sağlık bilimi.

KABUK Nedir?


1 . Bir şeyin üstünü kaplayan ve onu dış etkilere karşı koruyan, kendiliğinden oluşmuş sertçe bölüm, kışır: "Ağaç kabuğu."- . "Meyve kabuğu."- . "Midye kabuğu."- .
2 . Ekmeğin pişme sırasında içinden daha çok sertleşen dış bölümü.
3 . gök bilimi Bir sıvı veya gazı dıştan saran, sert katman: "Yer kabuğu."- .
4 . tıp (***) Deri üzerinde bir yaranın veya sivilcenin kurumasıyla oluşan sertçe bölüm.
5 . hayvan bilimi Bir hayvanı dıştan örten kitinli, kalkerli, silisli, kemiksi veya boynuzsu örtü, kavkı: "Herhâlde kabuklu bir deniz hayvanının kabuğu kesmiş olacak."- S. F. Abasıyanık.

SÖĞÜT Nedir?

Söğütgillerden, sulak yerlerde yetişen, yaprakları almaşık ve alt yüzleri havla örtülü büyük bir ağaç (Salix).

SÖĞÜTGİLLER Nedir?

İki çeneklilerden, söğüt, kavak vb. türleri içine alan bir bitki familyası.

A K S T Ö Ü Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Aksöğüt,

5 Harfli Kelimeler

Söğüt,

4 Harfli Kelimeler

Kast, Kötü, Öğüt,

3 Harfli Kelimeler

Aks, Akü, Ask, Ast, Kas, Kat, Kös, Küs, Küt, Sağ, Sak, Süt, Tak, Tas, Tös, Üst,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Ak, As, At, Ta, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.