AKROMATİN (TDK)

Hücre çekirdeği içindeki ince iplikçiklerden yapılmış, kromatin ile boyanmamış olan kromozomları oluşturan bölüm.

Akromatin kelimesi baş harfi A son harfi N olan bir kelime. Başında A sonunda N olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi K , üçüncü harfi R , dördüncü harfi O , beşinci harfi M , altıncı harfi A , yedinci harfi T , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi N . Başı A sonu N olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOYA Nedir?


1 . Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde: "Tırnaklarının boyasını beğenmiyorum."- F. R. Atay.
2 . Resim yapmak için kullanılan kuru, sulu veya yağlı boya.
3 . mecaz Aldatıcı görünüş.
4 . halk ağzında Yazmak için kullanılan mürekkep.

BÖLÜ Nedir?


1 - Bölme işlemini gösteren ÷ iminin okunuşu, °taksim; a ÷ b anlatımı, "a bölü b" diye okunur.
2 - Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu; a / b kesri "a bölü b" diye okunur.

BÖLÜM Nedir?


1 . Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım: "Asıl yalıya bitişik bir binada belki de eski selamlık bölümünde idiler."- R. H. Karay.
2 . Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon.
3 . mecaz Çağ, devir: "O gün edebiyat tarihinde hecenin beş şairi diye bir bölüm açanların üçü orada tanıştılar."- Y. Z. Ortaç.
4 . biyoloji Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.
5 . eğitim bilimi Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman.
6 . matematik Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı.

ÇEKİ Nedir?


1 . Tartı.
2 . 225,97
8 kg olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan ağırlık ölçü birimi.
3 . mecaz Üzüntü, sıkıntı.
4 . halk ağzında Kadınların başlarına bağladıkları örtü.

HÜCRE Nedir?


1 . İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birliği, göze.
2 . Küçük oda.
3 . Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıldıkları küçük oda: "Sonunda hücresine götürdüler de boylu boyunca uzanabildi."- S. F. Abasıyanık.
4 . mecaz Siyasi bir inançla gizli olarak çalışan bir örgütün genellikle aynı yerde çalışanlarının oluşturduğu topluluk.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

İPLİK Nedir?


1 . Pamuk, keten, yün, ipek, naylon vb. dokuma maddelerinin uzun, ince liflerinden her biri.
2 . Bu liflerin birlikte bükülmüş ve çekilmiş durumu: "İpek ipliği. Pamuk ipliği."- .
3 . Fasulye, bakla vb. sebzelerin veya bazı meyvelerin lifi.

İPLİKÇİ Nedir?

İplik yapan veya satan kimse.

İPLİKÇİK Nedir?


1 - Kimi tırtılların, örümceklerin salgısı.
2 - İplik görünümlü, asalak solucan türü.

KROM Nedir?


1 . Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01, yoğunluğu 6,9
2 olan, 151
4 °C'de eriyen, ısıya dayanıklı, havada oksitlenmeyen bir element (simgesi Cr).
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Krom kaplama."- .

KROMATİN Nedir?

Hücre çekirdeğinde küçük tanecikler, düzensiz kitleler veya ağ biçiminde bulunan, soya çekim olaylarını sağlayan, bazı boyalarla hemen boyanabilen madde.

KROMOZOM Nedir?

Karyokinez bölünme sırasında hücre çekirdeğinin içinde beliren ve kromatinin parçalara ayrılmasıyla oluşan, bazı yeteneklerin yeni bireylere geçmesine yarayan, kıvrık çubuk biçimindeki cisim: "İnsanda kromozom sayısı üç çifttir."- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

A A K M N O R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Akromatin,

8 Harfli Kelimeler

Anatomik, Armonika, Aromatik, Kromatin, Onartmak, Ornatmak, Romantik,

7 Harfli Kelimeler

Akronim, Anatomi, Animato, Antikor, Armonik, Kamarot, Kotarma, Maraton, Marinat, Minorka, Onarmak, Onartma, Ornatma, Otarmak, Toraman,

6 Harfli Kelimeler

Amorti, Anorak, Antika, Antrok, Armoni, Arnika, Artmak, Atomik, Kainat, Kantar, Karaim, Karina, Karton, Katman, Katran, Komita, Kontra, Makina, Manika, Manita, Mantar, Marina, Martin, Matrak, Mikron, Miktar, Morina, Okrama, Onamak, Onarma, Otamak, Otarma,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akait, Akman, Akont, Akort, Akran, Aktar, Anmak, Antik, Arami, Aroma, Artma, Atari, Atmak, İkram, İmkan, İnkar, İntak, Kaman, Kanat, Kanma, Kanto, Karma, Karni, Katar, Katma, Komar, Konma, Korna, Kotan, Kotra, Makat, Makro, Makta, Manat, Mania, Manti, Manto, Marka, Marki,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akim, Akit, Akma, Akor, Aman, Amin, Amir, Amit, Amor, Anam, Anka, Anma, Anot, Aort, Arak, Arka, Arma, Atak, Atik, Atma, Atom, İkna, İkon, İman, İmar, İnak, İnam, İnat, İrat, Kaim, Kain, Kama, Kana, Kani, Kano, Kant, Kara, Kari, Karo,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aka, Ama, Ana, Ani, Ant, Ara, Ari, Ark, Art, Ata, Ati, İka, İma, İta, Kam, Kan, Kar, Kat, Kim, Kin, Kir, Kit, Kom, Kor, Kot, Mai, Mat, Mir, Mit, Mor, Nam, Nar, Nim, Nom, Not, Oma, Ona, Ora, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, An, Ar, At, İm, İn, İt, Ki, Mi, Ok, Om, On, Ot, Ra, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.