AKROMATİK (TDK)


1 . Beyaz ışığı çözümlemeden geçiren, renksemez: "Akromatik mercek. Akromatik teleskop."- .
2 . bitki bilimi Hücrede boyayı kabul etmeyen (bölüm).

Akromatik kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi K , üçüncü harfi R , dördüncü harfi O , beşinci harfi M , altıncı harfi A , yedinci harfi T , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı A sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKROMATİK Nedir?


1 . Beyaz ışığı çözümlemeden geçiren, renksemez: "Akromatik mercek. Akromatik teleskop."- .
2 . bitki bilimi Hücrede boyayı kabul etmeyen (bölüm).

BEYAZ Nedir?


1 . Ak, kara, siyah karşıtı.
2 . sıfat Bu renkte olan: "Müdür, arkasına beyaz bir gömlek giymiş, ellerini de göbeğinin üstünden kavuşturmuş."- M. Ş. Esendal.
3 . Beyaz ırktan olan kimse: "Agni'nin iki kızı var, biri beyaz, biri siyah."- H. R. Gürpınar.
4 . Baskıda normal karalıkta görünen harf çeşidi.
5 . Beyaz zehir.

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

BOYA Nedir?


1 . Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde: "Tırnaklarının boyasını beğenmiyorum."- F. R. Atay.
2 . Resim yapmak için kullanılan kuru, sulu veya yağlı boya.
3 . mecaz Aldatıcı görünüş.
4 . halk ağzında Yazmak için kullanılan mürekkep.

ÇÖZÜM Nedir?


1 . Bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç, hal: "Mahallî idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri konusundaki denetim yargı yolu ile olur."- Anayasa.
2 . matematik Bir denklemde bilinmeyenlerin yerine konulduğunda o denklemi gerçekleştiren sayı veya sayılar.
3 . matematik Bir problemi çözmek için verilenler üzerinde yapılacak işlemlerin gösterilmesi.

ÇÖZÜMLEME Nedir?


1 . Çözümlemek işi.
2 . dil bilgisi Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil.
3 . dil bilgisi Kelimenin kökünü bulup eklerini gösterme.
4 . edebiyat Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil.
5 . felsefe Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi.
6 . kimya Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz.
7 . matematik Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp yazma.

ETME Nedir?

Etmek işi.

HÜCRE Nedir?


1 . İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birliği, göze.
2 . Küçük oda.
3 . Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıldıkları küçük oda: "Sonunda hücresine götürdüler de boylu boyunca uzanabildi."- S. F. Abasıyanık.
4 . mecaz Siyasi bir inançla gizli olarak çalışan bir örgütün genellikle aynı yerde çalışanlarının oluşturduğu topluluk.

KABUL Nedir?


1 - Bir şeye isteyerek ya da istemeyerek razı olma.
2 - (Konukları ya da işi olanları) Yanına sokma, katına alma: Meclis başkanı yönetim kurulu üyelerini kabul etti .
3 - Sunulan bir şeyi, armağanı alma.
4 - Bir öneriyi uygun bulma, onaylama.
5 - Bir yere alınma.

MERCEK Nedir?

İçinden geçen paralel ışınları düzenli bir biçimde birbirine yaklaştıran veya birbirinden uzaklaştıran, camdan veya ışık kırıcı herhangi bir maddeden yapılmış, genellikle küresel yüzeylerle sınırlanmış saydam cisim, adese, lens.

RENK Nedir?


1 - Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.
2 - Nitelik.

RENKSEMEZ Nedir?


1 . Beyaz ışığı çözümlemeden veren, akromatik.
2 . biyoloji Hücrede boyayı kabul etmeyen.

TELESKOP Nedir?

( tele uzak, skopein gözetlemek) Sonsuzdaki bir nesnenin gerçek görüntüsünü, içbükey bir aynadan yapılmış merceğinin odak düzleminde veren ve gökbilimle ilgili gözlemlerde kullanılın optik aygıt, ırakgörür.

A A K K M O R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Akromatik,

8 Harfli Kelimeler

Aromatik, Kotarmak, Kromatik,

7 Harfli Kelimeler

Kamarot, Kotarma, Okramak, Otarmak,

6 Harfli Kelimeler

Amorti, Arkaik, Arktik, Artmak, Atomik, Kaotik, Karaim, Karmak, Katmak, Katrak, Kokart, Komita, Korkma, Markka, Matrak, Miktar, Okrama, Otamak, Otarma, Rikkat, Takmak, Tokmak,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akait, Akkor, Akmak, Akort, Aktar, Arami, Aroma, Artma, Atari, Atmak, İkram, Kakao, Kakma, Karma, Katar, Katma, Kokma, Komar, Komik, Kotra, Kriko, Kroki, Makak, Makat, Makro, Makta, Marka, Marki, Mikro, Mirat, Orkit, Ortak, Ortam, Otama, Rakam, Rakik, Rakit, Ramak, Takim,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akar, Akik, Akim, Akit, Akma, Akor, Amir, Amit, Amor, Aort, Arak, Arka, Arma, Atak, Atik, Atma, Atom, İmar, İrat, Kaim, Kaka, Kama, Kara, Kari, Karo, Kart, Kati, Kira, Koka, Koma, Komi, Kora, Kort, Kota, Krom, Maki, Mark, Mart, Miat,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aka, Ama, Ara, Ari, Ark, Art, Ata, Ati, İka, İma, İta, Kak, Kam, Kar, Kat, Kik, Kim, Kir, Kit, Kok, Kom, Kor, Kot, Mai, Mat, Mir, Mit, Mor, Oma, Ora, Ram, Rom, Rot, Tak, Tam, Tar, Tik, Tim, Tok,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, Ar, At, İm, İt, Ki, Mi, Ok, Om, Ot, Ra, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.