AKREDİTİF (TDK)


1 . Güven yazısı: "Akreditifi açtırmadan ithal edilecek malı karşılık olarak gösterme olanağı yok."- Ç. Altan.
2 . Kredi mektubu.

Akreditif kelimesi baş harfi A son harfi F olan bir kelime. Başında A sonunda F olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi K , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi D , altıncı harfi İ , yedinci harfi T , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi F . Başı A sonu F olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖSTERME Nedir?


1 . Göstermek işi: ": "Akreditifi açtırmadan ithal edilecek malı karşılık olarak gösterme olanağı yok."- Ç. Altan.
2 . Teşhir, sergileme.

GÜVEN Nedir?


1 . Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat: "... Bakanlar Kurulunun güven isteği, bir tam gün geçtikten sonra oylanır."- Anayasa.
2 . Yüreklilik, cesaret.

İTHAL Nedir?


1 - İçine alma.
2 - Bir ülkeye başka ülkelerden mal getirme.

KARŞILIK Nedir?


1 . Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele: "Haykırışlarına etraftan karşılık gelmiyordu."- H. R. Gürpınar.
2 . Bir dildeki bir sözü başka bir dilde aynı anlamda karşılayan söz.
3 . Cevap, yanıt.
4 . Bir şey alınırken karşı tarafa verilen başka şey, bedel: "Bir buçuk aylığının karşılığı olan üç yüz lira hatırı sayılır bir para idi."- R. H. Karay.
5 . Bir iş için ayrılmış para, ödenek, tahsisat.

KREDİ Nedir?


1 . Borç ödemede güvenilir olma durumu: "Piyasada kredisi var."- .
2 . ekonomi Ödünç alınan veya verilen mal, para: "Kredi almada, senet ödemede, şunda bunda oldum olası kolaylık göstermişlerdir."- A. İlhan.
3 . mecaz Güven, saygınlık, itibar.
4 . eğitim bilimi Belli bir öğrenimin tamamlanması için öğrencilerden istenen her türlü kuramsal ve uygulamalı çalışmalar göz önünde tutularak bir yarıyıl veya bir öğretim yılı okutulan herhangi bir dersin, okul programı bütünlüğü içindeki değerini nicelik olarak gösteren birim.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

A D E F K R T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Akreditif,

8 Harfli Kelimeler

Direktif,

7 Harfli Kelimeler

Difteri, İktidar, İrtifak, Kreatif, Reaktif, Tedarik, Tefarik, Tefrika,

6 Harfli Kelimeler

Direkt, Fertik, Firkat, İftira, İktifa, İrtifa, İtikaf, İtiraf, Kadife, Kadiri, Refika, Takdir, Tarife, Tefrik, Tekdir, Tekfir, Terfik, Trafik,

5 Harfli Kelimeler

Akide, Aktif, Arife, Daire, Datif, Dekar, Derik, Dikit, Dikta, Dikte, Direk, Efkar, Efrat, Erika, Etraf, Fakir, Fedai, Ferda, Ferik, Fikir, Firak, Firik, Fitre, İdare, İdari, İdrak, İfade, İfrat, İfrit, İftar, İrade, İradi, İrite, Kader, Kadir, Kadit, Kafir, Kaide, Katre, Kefir,

4 Harfli Kelimeler

Adet, Afet, Akit, Arif, Atik, Dair, Dart, Defa, Defi, Deri, Derk, Dert, Diri, Edat, Edik, Ekti, Erat, Erik, Etik, Etki, Faik, Fakr, Fare, Fark, Feda, Fert, Fide, Fire, Frak, İade, İare, İdea, İfta, İrat, İtfa, İtki, Kafe, Kafi, Kare, Kari,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Afi, Aft, Ait, Ari, Ark, Art, Ate, Ati, Dar, Def, Dek, Dik, Eda, Edi, Erk, Eti, Fak, Far, Fek, Fer, Fit, İde, İfa, İka, İki, İri, İta, İti, Kar, Kat, Ker, Ket, Kir, Kit, Raf, Ret, Tak, Tar, Tef,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Af, Ak, Ar, At, De, Ek, Er, Et, Fa, Fe, İt, Ke, Ki, Ra, Re, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.