AKORTÇU (TDK)

Piyano ve org vb. müzik aletlerini ayarlamayı meslek edinmiş kimse.

Akortçu kelimesi baş harfi A son harfi U olan bir kelime. Başında A sonunda U olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi K , üçüncü harfi O , dördüncü harfi R , beşinci harfi T , altıncı harfi Ç , yedinci harfi U . Başı A sonu U olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALET Nedir?


1 - Bir el işini ya da mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne.
2 - Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç, aygıt.
3 - Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri.
4 - Hoş görülmeyen bir işe yardımcı ya da aracı olmayı kabul eden kimse, maşa.

AYAR Nedir?


1 . Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu: "Saatin ayarı bozuk. Televizyonun ses ayarı iyi."- .
2 . Saatler için belli bir yere göre kabul edilmiş olan ölçü: "Memleket saat ayarı."- .
3 . Altın, gümüş vb. madenlerden yapılmış şeylerin saflık derecesi.
4 . Bir iş veya bir davranışta gereken ölçü: "Kalorifercinin ayarı yok, ya çok yakıyor veya hiç yakmıyor."- .
5 . mecaz Değer, derece: "Biz, telif eser ayarında bir sanat kıymeti taşıyan tercümelere teşekkür edelim."- B. R. Eyuboğlu.

AYARLAMA Nedir?


1 . Ayarlamak işi, kalibraj.
2 . Düzene koyma, regülasyon.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MESLEK Nedir?


1 . Belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş: "Mesleği ile ilgili olanlar bir yana bırakılırsa çok az kitabı vardı."- T. Buğra.
2 . Uğraş.
3 . felsefe Öğreti.
4 . felsefe Dizge.
5 . eskimiş Çığır, okul, ekol: "Edebî meslekler."- .

MÜZİK Nedir?


1 . Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı, musiki: "Müzik eğitimi."- .
2 . Bu biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan eserlerin okunması veya çalınması: "Bu akşam güzel bir müzik dinledik."- .

PİYANO Nedir?


1 . Klavyeli, telli, değişik tuşlara basılarak çalınan ağır ve büyük çalgı: "Her evden ut veya piyano, muhakkak bir saz sesi duyulur."- R. H. Karay.
2 . zarf Yavaş bir biçimde, sesleri hafifleterek.

A K O R T U Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Akortçu,

6 Harfli Kelimeler

Oktrua, Oturak,

5 Harfli Kelimeler

Akort, Çorak, Çotra, Çotuk, Kotra, Ortaç, Ortak, Tokaç, Torak, Turaç,

4 Harfli Kelimeler

Akor, Akur, Akut, Aort, Çark, Çuka, Karo, Kart, Koçu, Kora, Kort, Koru, Kota, Kura, Kurt, Okar, Okçu, Okur, Orak, Orta, Oruç, Otçu, Roka, Rota, Toka, Trok, Tura, Uçak, Uçar,

3 Harfli Kelimeler

Ark, Art, Aut, Çak, Çar, Çat, Çok, Çor, Kaç, Kar, Kat, Koç, Kor, Kot, Kur, Kut, Ora, Rot, Taç, Tak, Tar, Tok, Tor, Tur,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Ar, At, Ok, Ot, Ra, Ta, Tu, Uç, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.