AKORDİYON (TDK)


1 . Üstündeki düğmelere veya tuşlara basarak metal dilcikleri titretme yolu ile çalınan körüklü, elde taşınabilir bir çalgı, akordeon, armonika.
2 . Kumaşlarda makine ile yapılmış kırma: "Her adım atışında koyu lacivert akordiyon eteği hakikaten bir armonik gibi açılıp kapanıyordu."- M. Yesari.

Akordiyon kelimesi baş harfi A son harfi N olan bir kelime. Başında A sonunda N olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi K , üçüncü harfi O , dördüncü harfi R , beşinci harfi D , altıncı harfi İ , yedinci harfi Y , sekizinci harfi O , dokuzuncu harfi N . Başı A sonu N olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ADIM Nedir?


1 . Yürümek için yapılan ayak atışlarının her biri.
2 . Bir ayak atışıyla alınan ve uzunluğu yaklaşık 7
5 cm olan mesafe.
3 . Girişim, hamle.
4 . matematik Bir gösterge ucunun eş olarak ayrılmış yaylardan biri boyunca aldığı yol.
5 . spor Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, etap.
6 . spor Ayakta, esas duruşta, bir ayağın türlü yönlerde iki ayak boyu kadar yer değiştirmesi.
7 . teknik İki diş arasındaki aralık: "Bir vida adımı."- .

AKORDEON Nedir?

Akordiyon.

AKORDİYON Nedir?


1 . Üstündeki düğmelere veya tuşlara basarak metal dilcikleri titretme yolu ile çalınan körüklü, elde taşınabilir bir çalgı, akordeon, armonika.
2 . Kumaşlarda makine ile yapılmış kırma: "Her adım atışında koyu lacivert akordiyon eteği hakikaten bir armonik gibi açılıp kapanıyordu."- M. Yesari.

ARMONİ Nedir?

İki veya daha çok sesin aynı anda kulağa hoş gelecek bir biçimdeki uyumu, harmoni.

ARMONİK Nedir?


1 . Armonika: "Her adım atışında koyu lacivert akordeon eteği, hakikaten bir armonik gibi açılıp kapanıyordu."- M. Yesari.
2 . sıfat, müzik Armoni ile ilgili olan.

ARMONİKA Nedir?


1 . Yan yana sıralanmış deliklerden her biri üflendiğinde ayrı notada sesler çıkaran küçük ağız çalgısı, mızıka, armonik.
2 . Akordiyon.

ATIŞ Nedir?


1 . Atma işi.
2 . Kalp veya nabzın vuruşu, çarpışı.

ÇALGI Nedir?


1 . Müzik aleti, çalgı aleti, enstrüman.
2 . Çalgı çalma, müzik: "Sokağın dibinde çalgı sesleri işiterek birkaç adım ilerledi."- P. Safa.
3 . Müzik topluluğu: "Çalgı, yerine geçmiş oturmuştu."- E. E. Talu.

ÇALI Nedir?

Böğürtlen, ahududu gibi ağaççıktan küçük, dalları çok çatallı ve sapları odunsu bitki.

DİLCİ Nedir?


1 . Dil bilimci.
2 . Dille ilgili araştırmalar yapan kimse.

DİLCİK Nedir?


1 . Buğdaygillerde, yaprak ayası ile yaprak kınının birbirinden ayrıldığı yerde bulunan sivri uçlu, küçük, saydam çıkıntı.
2 . müzik Üflemeli çalgılarda, org borularında kamış, tahta veya metalden yassı parça.
3 . hayvan bilimi Böceklerin ağzında küçük dilin önünde bulunan bölüm.

DÜĞME Nedir?


1 . Giyecek, yorgan vb.nin bazı yerlerine ilikleyici veya süs olarak dikilen kemik, metal, sedef gibi sert maddelerden yapılmış küçük tutturma aracı: "Sımsıkı bağlanmış bir örme kese çıkarıyor, birer birer düğmelerini çözüyor."- R. N. Güntekin.
2 . Çevrilmek veya üzerine basılmak yoluyla bir elektrik akımını açan, kapayan, herhangi bir makineyi işleten veya durduran parça: "Radyonun düğmesi."- .
3 . hayvan bilimi Üst deri altındaki kıkırdak ve yağdan oluşmuş düğme biçimindeki çıkıntı: "Kalkan balığının düğmeleri."- .

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

HAKİKATEN Nedir?

Gerçekten: "Bu oda hakikaten biraz süslüceydi."- Ö. Seyfettin.

KAPAN Nedir?


1 . Bazı hayvanları yakalamak için kullanılan, hayvanın ayağının değmesiyle işleyen tuzak.
2 . mecaz Düzen, hile.

KIRMA Nedir?


1 . Kırmak işi.
2 . Pili.
3 . Kırılmış veya dövülmüş tahıl: "Buğday kırması."- .
4 . Basılı kâğıtları forma durumuna getirmek için belli yerlerinden bükme ve katlama işi.
5 . sıfat Ortasından kırılarak doldurulan (tüfek): "Mustafa, kırma tüfeğe bir kurşun sürdü."- Y. Kemal.
6 . sıfat, biyoloji Melez: "Arap kırması bir at."- .
7 . sıfat, mecaz Yabancı etkilerle özgün niteliğini yitirmiş olan.

KOYU Nedir?


1 . Yoğunluğundan dolayı güç akan, sulu karşıtı: "Koyu pekmez. Koyu süt."- .
2 . Rengi açık olmayan, daha belirgin, açık karşıtı: "Oturduğu yerden Boğaziçi'nin koyu mavi gecesinde bir balıkçı kayığı kayıp gidiyordu."- H. E. Adıvar.
3 . bilişim Yazı karakterinin daha belirgin olarak yazılmış biçimi.
4 . mecaz Aşırı (davranış, düşünce vb.): "Daha eski zamanda koyu bir Türkçe taraftarıymış."- A. Ş. Hisar.
5 . mecaz Derin, hararetli: "Koyu bir sohbet."- .

KÖRÜK Nedir?


1 - Ateşi canlandırmak için kullanılan ve açılıp kapandıkça içindeki havayı üfleyen araç.
2 - Kimi araçların açılıp kapanabilir üst üste katlanmış bölümü.
3 - Kimi müzik araçlarında hava vermeye yarayan, el ya da ayakla işletilen meşin ya da kâğıt bölüm.

KÖRÜKLÜ Nedir?


1 . Körüğü olan: "Karşı geçidin ağzında körüklü bir fayton arabası göründü."- R. N. Güntekin.
2 . isim Körüklü otobüs.

KUMA Nedir?

Aynı erkekle evli olan kadınların birbirine göre adı, ortak: "Bir sene onunla dağlarda dolaşmış, anamın üstüne kuma getirmiş."- H. E. Adıvar.

KUMAŞ Nedir?


1 . Pamuk, yün, ipek vb.nden makinede dokunmuş her türlü dokuma: "Her şey, esvap ve eşya Bursa'da dokunan ipek kumaşlardan yapılmıştır."- F. R. Atay.
2 . mecaz Varlığı ve kişiliği oluşturan nitelik veya malzeme.

LACİVERT Nedir?


1 . Koyu mavi renk.
2 . sıfat Bu renkte olan: "Bir lacivert pardösü almanın daha iyi olacağına karar verdi."- S. F. Abasıyanık.

MAKİNE Nedir?


1 . Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çarklar, dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan düzenekler bütünü: "Tıraş makineleri ile usturalar çekmecelerde dururdu."- N. Cumalı.
2 . Bir alet veya taşıtın hareket etmesini sağlayan mekanizması: "Saatin makinesi. Gramofonun makinesi."- .
3 . halk ağzında Araba, otomobil.

METAL Nedir?


1 . Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde, metal.
2 . Dizgi makinelerinde satırları oluşturmak için eritilen antimon ve kurşun alaşımı.

TAŞINABİLİR Nedir?

Taşınır.

TİTRETME Nedir?

Titretmek işi.

ÜSTÜN Nedir?


1 . Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan: "Zekâsının işlek, hatasız ve çok üstün olduğunu bir daha anlıyorum."- R. H. Karay.
2 . Birine veya bir şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

A D K N O O R Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Akordiyon,

6 Harfli Kelimeler

Kindar, Kondor, Kordon, Korida, Korona, Ordino,

5 Harfli Kelimeler

Dinar, Diyar, Donra, İdrak, İnkar, Kadir, Kadro, Karni, Konya, Korna, Korno, Koyar, Nadir, Nokra, Orion, Oynak, Radon, Radyo, Yakin,

4 Harfli Kelimeler

Akor, Ayin, Ayni, Dair, Dank, Dink, Diya, İkna, İkon, İnak, İyon, Kain, Kani, Kano, Kari, Karo, Kira, Koni, Kora, Koro, Kron, Nida, Odak, Okar, Onar, Onay, Orak, Oran, Orya, Rika, Rina, Riya, Roda, Roka, Yani,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ani, Ari, Ark, Ayn, Dar, Dik, Din, Dok, Don, İka, Kan, Kar, Kay, Kin, Kir, Kod, Kor, Koy, Nar, Oda, Ona, Ora, Oya, Ray, Yad, Yak, Yan, Yar, Yok,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, An, Ar, Ay, Do, İn, Ki, Od, Ok, On, Oy, Ra, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.