AKONİTİN (TDK)

Boğan otundan çıkarılan ve hekimlikte kullanılan zehirli bir madde.

Akonitin kelimesi baş harfi A son harfi N olan bir kelime. Başında A sonunda N olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi K , üçüncü harfi O , dördüncü harfi N , beşinci harfi İ , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi N . Başı A sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOĞA Nedir?

Damızlık erkek sığır.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

HEKİM Nedir?

İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilaçlarla veya bazı araçlarla tedavi eden kimse, doktor, tabip: "Hekim, ebenin kendi odasına geleceğini sandıysa doğru çıkmadı."- M. Ş. Esendal.

HEKİMLİK Nedir?

Hekim olma durumu.

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

ZEHİRLİ Nedir?


1 . Zehri olan: "Zehirli mantarlar."- .
2 . mecaz Zararlı (duygu, düşünce vb.).

A K N N O T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Akonitin,

7 Harfli Kelimeler

Nikotin,

6 Harfli Kelimeler

İnikat, İntani, Kantin, Kanton,

5 Harfli Kelimeler

Akont, Antik, İntak, İntan, İtina, Kanon, Kanto, Kinin, Kitin, Kotan, Nakit, Nanik, Nokta, Oktan, Tanin, Tonik,

4 Harfli Kelimeler

Akit, Anot, Atik, İkna, İkon, İnak, İnan, İnat, İnik, İnti, İtki, Kain, Kani, Kano, Kant, Kati, Koni, Kont, Kota, Nato, Nota, Onat, Tank, Toka,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ani, Ant, Ati, İka, İki, İni, İta, İti, Kan, Kat, Kin, Kit, Kot, Nan, Not, Ona, Tak, Tan, Tik, Tin, Tok, Ton,

2 Harfli Kelimeler

Ak, An, At, İn, İt, Ki, Ok, On, Ot, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.