AKMADDE (TDK)

Demet durumundaki sinir liflerinden oluşan beynin iç, omuriliğin dış tabakası.

Akmadde kelimesi baş harfi A son harfi E olan bir kelime. Başında A sonunda E olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi K , üçüncü harfi M , dördüncü harfi A , beşinci harfi D , altıncı harfi D , yedinci harfi E . Başı A sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEMET Nedir?


1 - Bitki ya da çiçek bağlamı.
2 - Bağlanarak oluşturulmuş deste.
3 - Üstün yapılı bitkilerde özsuların akmasına yarayan, bitkiye desteklik eden damarlı ya da lifli kordon.
4 - Uzunlamasına birbirine bitişik olarak bir arada bulunan sinir ve kas telleri topluluğu.
5 - Bir atomun parçalanmasından doğan elektriklenmiş taneciklerin, yörüngelerinden oluşan ışık topluluğu.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

OMUR Nedir?

Omurgayı oluşturan kemiklerden her biri, °fıkra.

SİNİR Nedir?


1 - Duyu ve devinim uyarılarını beyinden organlara; organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet.
2 - Kas kirişi ve zarı.
3 - Rahatsız edici, hastalık derecesine varan özellik.
4 - Herhangi bir şey, bir olay karşısında tepki gösterme duyarlığı ve kişinin ruhsal niteliği.
5 - Hoşa gitmeyen, can sıkan.

TABA Nedir?


1 . Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi.
2 . sıfat Bu renkte olan.

TABAK Nedir?


1 . Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap: "Kadın masaya tabak, kaşık koyuyor."- A. Gündüz.
2 . sıfat Bu kabın alacağı miktarda olan.

TABAKA Nedir?


1 . Katman: "Madenin üzerindeki kalın toprak tabakası kaldırılıyor."- .
2 . Baskı ve yazıda kullanılan, değişik boyutlarda kesilmiş kâğıt.
3 . Derece.
4 . toplum bilimi Katman: "Bu insan nehrinin en aşağı tabakası, ipsiz takımıdır."- S. Birsel.

A A D D E K M Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Amade, Damak, Kadem, Madde,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Adem, Akma, Dama, Kama, Kame,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Ama, Dam, Dek, Dem, Eda, Kam, Kem,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Am, De, Ek, Em, Ke, Me,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.