AKKARINCALAR (TDK)

Ağız parçaları iyi gelişmiş, iri başlı, ısırıcı böcekler topluluğu, termitler.

Akkarıncalar kelimesi baş harfi A son harfi R olan bir kelime. Başında A sonunda R olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi K , üçüncü harfi K , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi I , yedinci harfi N , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi L , onbirinci harfi A , onikinci harfi R . Başı A sonu R olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞIZ Nedir?


1 . Yüzde, avurtlarla iki çene arasında, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye ve besinleri içine almaya yarayan boşluk.
2 . Bu boşluğun dudakları çevrelediği bölümü: "Küçük bir ağız."- .
3 . Kapların veya içi boş şeylerin açık tarafı: "Ağızları kopmuş bir çay takımının arasına gizlenmiş, koyu renkli bir cildi oradan alarak bana uzattı."- H. R. Gürpınar.
4 . Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğü yer, munsap: "Çay ağzı."- .
5 . Koy, körfez, liman vb. yerlerin açık yanı: "Körfezin ağzı."- .
6 . Birkaç yolun birbirine kavuştuğu yer, kavşak.
7 . Kesici aletlerin keskin tarafı: "Çelik ağızlı, küçük gül makasını kâğıdından çıkardı."- R. H. Karay.
8 . dil bilimi Bir dilin sınırları içinde, bölgelere ve sınıflara göre değişen söyleyiş özelliği: "Anlaşılmaz, garip köylü ağızlarıyla konuşuluyordu."- S. F. Abasıyanık.
9 . Üslup, ifade özelliği: "Ertesi günü bazı gazeteler bu haberin bir noktasını yarı resmî bir ağızla tekzip ettiler."- T. Buğra.
10 . Uç, kenar: "Topun ağzında. Uçurumun ağzında."- . 1
1 . mecaz Birini yanıltmak, kandırmak amacıyla dolambaçlı birtakım sözler söyleme özelliği. 1
2 . müzik Bir bölge ezgilerinde görülen özelliklerin tümü.

BAŞLI Nedir?

Başı olan: "O zaman kırmızı başlı kibritler vardı ya."- P. Safa.

BÖCEKLER Nedir?

Vücutları baş, göğüs ve karın olarak üç bölgeye ayrılan, duyargaları birer, kanatları ikişer, ayaklarıyla ağız parçaları üçer çift olan eklem bacaklılar sınıfı, haşerat.

GELİŞ Nedir?

Gelme işi: "Keklik gibi taştan taşa sekerek / Gerdan açıp gelişini sevdiğim."- Ruhsati.

GELİŞMİŞ Nedir?

Gelişme gösteren.

ISIRICI Nedir?


1 . Isıran, dişlerini batıran.
2 . mecaz Dalayan, kaşındıran (kumaş, yün).
3 . mecaz Sert, soğuk (rüzgâr): "Gölün ortasında bulunuyorduk, ısırıcı bir rüzgâr da çıkmıştı."- R. H. Karay.

PARÇA Nedir?


1 . Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey: "Yolun bu parçası bozuk."- .
2 . Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime: "Alınacakları bir gece önceden küçük bir karton parçasına yazmıştır."- H. Taner.
3 . Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül: "On parçadan yapılmış bir oda takımı."- .
4 . Tane: "Üç parça elbiselik kumaş."- .
5 . Pasaj: "Hayatımın en acı ve tatlı saatleri bunun başında geçti, eserimin en güzel parçalarını onun kenarında yazdım."- R. N. Güntekin.
6 . Müzik eseri.
7 . Benzeri, bir örneği: "Ay parçası, elmas parçası."- .
8 . mecaz Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz: "Bir çoban parçasısın, olmasa bile koyun / Daima eğeceksin başkalarına boyun."- K. Kamu.
9 . argo Güzel, alımlı kız veya kadın.

TERMİT Nedir?

Akkarınca.

TERMİTLER Nedir?

Akkarıncalar.

TOPLU Nedir?


1 . Topu olan: "Toplu tabanca."- .
2 . Hepsi bir arada bulunan, toplanmış: "Yol, toplu yaşamanın doğurduğu bir gereksinmeyi karşılamak için yapılır."- N. Cumalı.
3 . Birlikte yapılan, kombine.
4 . Düzenlenmiş, dağınık olmayan: "Toplu bir oda."- .
5 . Topunu, tamamını, bütününü içine alan: "Toplu bir bakış."- .
6 . Vücutça dolgun.

A A A A C I K K L N R R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Akkarıncalar,

10 Harfli Kelimeler

Karıncalar,

9 Harfli Kelimeler

Akkarınca, Kararınca, Karnıkara,

8 Harfli Kelimeler

Akranlık, Ankaralı, Kanalcık, Karanlık,

7 Harfli Kelimeler

Acarlık, Acıkara, Akarlar, Aklınca, Alkarna, Arkalık, Kakırca, Kalınca, Kancalı, Karalık, Kararlı, Karınca, Karkara, Kıracak, Kırklar,

6 Harfli Kelimeler

Acırak, Akarca, Alacak, Anacık, Anacıl, Analık, Ankara, Araklı, Aralık, Arıcak, Arılar, Arkalı, Cakalı, Cırlak, Cırnak, Kalkan, Kanara, Kancık, Kancıl, Karaca, Karacı, Karalı, Karlık, Kılcan, Kırkar, Kırnak, Kralcı, Lakacı, Narcıl,

5 Harfli Kelimeler

Acara, Akala, Aklan, Aklık, Akran, Alaca, Alaka, Alkan, Anaca, Analı, Ancak, Anlak, Anlık, Aracı, Araka, Canlı, Carlı, Kalak, Kalan, Kalcı, Kalık, Kalın, Kanal, Kanca, Kanık, Kanka, Kanlı, Karar, Karık, Karın, Karlı, Kıran, Kırca, Krank, Nacak,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Akak, Akar, Akıl, Akın, Aklı, Alan, Alık, Alın, Anal, Anca, Anık, Anka, Arak, Arık, Arka, Arlı, Caka, Cana, Cılk, Irak, Kaka, Kala, Kana, Kanı, Kara, Karı, Kına, Kırk, Klan, Kral, Laka, Nara, Raca, Rakı,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Aka, Akı, Ala, Ana, Anı, Ara, Arı, Ark, Can, Car, Cık, Ira, Irk, Kak, Kal, Kan, Kar, Kıl, Kın, Kır, Lak, Lan, Nal, Nar,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, Ar, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.