AKBALIKÇIL (TDK)

Leyleksilerden, bataklık, ırmak ve göl kıyılarında yaşayan, oldukça büyük, ak renkli bir kuş türü (Egretta alba).

Akbalıkçıl kelimesi baş harfi A son harfi L olan bir kelime. Başında A sonunda L olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi K , üçüncü harfi B , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi I , yedinci harfi K , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi L . Başı A sonu L olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BATAK Nedir?


1 . Üzerine basıldığında çöken çamurlaşmış toprak: "İnsan bu kumda, bir batakta gibi yürür, ayağını güç çeker, her adımda bir günlük yol zahmeti duyar."- F. R. Atay.
2 . Kötü durum, içinden çıkılmaz iş: "Bu bataktan kendini kurtarmaya çalıştıkça büsbütün saplandığını dehşetle görüyordu."- R. N. Güntekin.
3 . sıfat, mecaz Hayır gelmez, yarar sağlamaz, batmış.

BATAKLI Nedir?

Bataklığı olan (yer).

BATAKLIK Nedir?


1 . Çok derin olmayan sularla örtülü batak bölge: "Bataklıklarda birçok hayvan yığıldı kaldı."- Ö. Seyfettin.
2 . mecaz Uygunsuz ve kötü, ahlak dışı durum: "Bizler kendisini bu bataklıktan kurtarmak için fazlasını bile yaptık."- E. İ. Benice.

BÜYÜ Nedir?


1 . Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı: "Akkız Ana, Hasan'a gönül vermenin bir büyü olduğunu, ne kadar anlatmışsa da kâr etmemiş."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Karşı durulamaz güçlü etki: "Ondan tüten görünmez bir büyünün içinde titriyorum."- Y. Z. Ortaç.

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

IRMAK Nedir?

Çoğunlukla denize dökülen, özellikle genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir: "Sakarya sanki adı duyulmadık hatta adı konmadık bir ırmaktı."- T. Buğra.

KIYI Nedir?


1 . Kara ile suyun birleştiği yer: "Kandilli akıntısını geçiyoruz. İşte Küçüksu kasrı, kıyıda bembeyaz gülüyor."- Y. Z. Ortaç.
2 . Kenar, periferi.
3 . denizcilik Sahil: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
4 . mecaz Issız, tenha yer.

LEYLEK Nedir?

Leyleksilerden, kışın tropikal Afrika'da yaşayan, siyah telekli, uzun gagalı, uzun bacaklı, büyük, beyaz, göçmen kuş (Ciconia ciconia): "Ona en çok hüzün veren leyleklerin gidişleriydi."- C. Uçuk.

LEYLEKSİLER Nedir?

Kuşlar sınıfından leylekler, sümsükgiller, balıkçıllar ve flamanları içine alan omurgalı hayvanlar takımı.

OLDUKÇA Nedir?

Olabildiğince: "Geceyi oldukça rahat geçireceğinizi ümit ederim."- R. H. Karay.

RENKLİ Nedir?


1 . Beyaz dışında başka rengi veya renkleri olan: "Havaya renkli fişekler atıyordu."- P. Safa.
2 . mecaz Neşeli, canlı, ilgi çekici: "Renkli bir toplantı."- . "Aşırı renkli ve hareketli ise onu yolculukla dengeleyin, frenleyin."- H. Taner.
3 . mecaz Kendine özgü, ilginç, çarpıcı nitelikleri olan (kimse): "Renkli bir politikacı."- .
4 . isim, sinema Doğadaki renkleri olduğu gibi görüntüye aktarmayı gözeten film.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

A A B I I K K L L Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Akbalıkçıl,

9 Harfli Kelimeler

Açıklıkla,

8 Harfli Kelimeler

Ablaklık, Akçıllık, Alçaklık, Baklalık, Balçıklı, Balıkçıl, Bıçaklık, Çakıllık, Kalçalık, Laçkalık, Lakçılık,

7 Harfli Kelimeler

Ablalık, Açıklık, Akbalık, Alıklık, Baklalı, Balalık, Balıkçı, Balıklı, Bıçaklı, Çakıllı, Çalılık, Kabakçı, Kabalık, Kalçalı,

6 Harfli Kelimeler

Açkılı, Akıllı, Alaçık, Alçılı, Alıkça, Bakkal, Balçak, Balçık, Ballık, Çakılı, Çalılı, Çalkak, Ilıkça, Kaçlık, Kılçık, Laklak,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ablak, Açlık, Akçıl, Aklık, Alçak, Allık, Bakaç, Bakla, Balık, Balkı, Ballı, Bıçak, Bıçık, Bıçkı, Çakal, Çakıl, Çalak, Çalık, Çalkı, Çıkak, Çıkık, Kabak, Kaçak, Kaçık, Kaçlı, Kakaç, Kakıç, Kalak, Kalbı, Kalça, Kalıç, Kalık, Kılıç, Kılık, Kıllı, Laçka, Lakçı,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Açık, Açkı, Akaç, Akak, Akça, Akıl, Aklı, Alçı, Alıç, Alık, Allı, Bakı, Bala, Çaba, Çakı, Çalı, Çıkı, Ilık, Kaba, Kaça, Kaçı, Kaka, Kala, Laka, Lala,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Açı, Aka, Akı, Ala, Baç, Bak, Bal, Çak, Çal, Kaç, Kak, Kal, Kıç, Kıl, Lak, Lal,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Aç, Ak, Al, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.